کمک های بین المللی
  • |

    مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، گفت: انتظار جمهوری اسلامی ایران این است کشورهای اروپایی و جوامع بین المللی چون سازمان ملل متحد در تقسیم منابع مالی و حمایت‌های همه جانبه از پناهندگان مسئولیت‌پذیر باشند.