نتایج جستجو :

  • وزیر بهداشت در اظهاراتی گفته است: در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی…

  • استاد اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: تردید مجلس در تصویب حذف ارز ترجیحی، پیش از مسائل جدید روز، ناشی از گزارش‌های امنیتی و عدم اطمینان به…

  • حذف ارز دولتی در لایحه بودجه سال آینده از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث است اما اهمیت این رویه در ارتباط با دارو، موجب نگرانی‌های بسیاری شده‌اس…