آموزش و پرورش
 • |

  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۹۰ پس از چند سال تحقیق و بررسی توسط کارشناسان و استادان حوزه تعلیم و تربیت به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

 • |

  تعداد دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده یا بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی به طرز محسوسی افزایش پیدا کرده که خب اگر قرار بر علت‌یابی باشد، هزینه بالای آموزش، ناامیدی طبقه کمتر برخوردار از رقابت از این مسیر برای رشد و پیشرفت و البته آموزش غیرحضوری می‌تواند از علل این افزایش نگران‌کننده آمارها باشد.

 • |

  باوجود اهمیت موضوع تربیت در مدارس و ضرورت توجه بیشتر به معاونت پرورشی و امور تربیتی، متأسفانه آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند فعالیت‌های این نهاد در چند سال اخیر به حاشیه رفته و سایه آموزش بر سر امور پرورشی و تربیتی بیش از هر زمان دیگر سنگینی می‌کند.

 • |

  استاد ذوعلم گفت: این‌ها همه لوازم یک نسل تمدن‌ساز است که متأسفانه ما در متن برنامه درسی و تربیتی‌مان، در حال حاضر این مفاهیم و جهت‌گیری‌ها را به طور شفاف و اثرگذار نمی‌بینیم، تلاش‌هایی شده است، ولی کافی نیست. معتقدم، متخصصانِ جوانِ اندیشه‌ورز، خودباور، انقلابی و مطالبه‌گر می‌توانند به آموزش و پرورش رسمی ما کمک کنند تا روند تحولی قوی‌تر دنبال شود.

 • |

  دانش‌آموزان ما مجبورند کار کنند، زیرا وضعیت مالی خوبی ندارند و بعد از مدرسه به سمت مرز می‌روند و کولبری می‌کنند.

 • |

  کمبود معلم یکی از چند چالش جدی نظام آموزش و پرورش کشور است. چالشی که به‌باور کارشناسان و حتی مسئولان نظام آموزشی عمدتاً ریشه در بازنشستگی موجی معلمان و عدم جذب نیرو در یک دهه اخیر دارد.