استاد پناهیان
  • |

    «استعمارزده»، «تعطیل»، «مسخره» و «ورشکسته» کلماتی است که حجت‌الاسلام پناهیان گاه و بیگاه برای نظام آموزش و پرورش به کار برده است. عباراتی که علاوه بر فاصله داشتن از واقعیت، به نظر می‌آید با بیانات رهبر انقلاب درباره پرهیز از «بی‌قدروقیمت کردن» آموزش و پرورش در تضاد است.