افغانستانی های مقیم ایران
  • |

    نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن مجلس، این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شد و حدود سه ماه است که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن قرار گیرد.

  • |

    معاون سفارت کشورمان در دیدار با معاون وزارت داخله حکومت سرپرستی افغانستان گفت: هدف نهایی و مطلوب جمهوری اسلامی ایران کمک به تامین امنیت در افغانستان و مبارزه با تروریسم و جلوگیری از نزاع داخلی، حرکت افغانستان به سمت پیشرفت و توسعه و شکوفائی اقتصادی است.

  • |

    مطالعات علمی و تجارب بشری نشان می‌دهند نخبگان و متخصصان بین‌المللی مهاجر اگر حمایت شوند، نقش پررنگی در توسعه کشورهای مقصد خواهند داشت.