خطیب زاده
  • |

    خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی درباره حملات به کشتی‌های ایران و احتمال دست داشتن اسرائیل در این عملیات خرابکارانه گفت: باید سخنگوی ستاد کل در این موضوع اظهارنظر دقیق کند ولی محل جغرافیایی این عملیات خرابکارانه، انگشت اتهام را به سمت رژیم اشغالگر قدس متوجه می‌کند. خوی درنده‌خویانه و تجاوزکارانه رژیم هم مزید بر علت است.