رایزن اقتصادی
  • |

    داشتن یک بازار بزرگ منطقه‌ای با وجود ۱۵ همسایه خشکی و دریایی با بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت و سواحل دریایی طولانی، موقعیت مناسب و بازاری پربار برای استفاده از تولیدات داخلی کشورمان است، اما بدون حضور رایزنان بازرگانی استفاده درست و کامل از این ظرفیت میسر نخواهد بود

  • |

    در شرایطی که کشور در اوضاع اقتصادی مناسبی قرار ندارد و درگیر مشکلات مختلفی است، سوال اینجاست که چرا برای مشکلاتی که راه حل ساده ای دارند نیز اقدامی صورت نمی گیرد؟

  • |

    رایزن اقتصادی ایران در قزاقستان: جای کشورمان در بسیاری از نمایشگاه‌های خارجی خالی و طبیعی است که محصولات ایران برای مردم آن کشورها ناشناخته بماند/ رایزن اقتصادی ایران در هند: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از برنج موردنیاز کشور از هندوستان وارد می‌شود