ساعت کار ادارات
  • |

    ساعت کار کلیه ادارات به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح، با مسئولیت و هماهنگی مدیران مجموعه‌ها و به نحوی که خدمت‌رسانی به عموم مراجعین و مردم با خللی مواجه نشود، مشخص می‌شود.

  • |

    استاندار تهران، ساعات کار روزانه ادارات شهر تهران را ۷:۳۰ تا ۱۶:۱۵ دقیقه اعلام کرد/ هیأت دولت هفته گذشته در مصوبه‌ای، ساعت کار ادارات در دیگر مناطق را ۸ صبح تا ۱۶ اعلام کرده بود