شورای اسلامی کار
 • |

  توضیحات علی خدایی نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره طرح «اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» به نفع کارگران

 • |

  ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان بین المللی کار، در برخی از حوزه‌ها فاصله‌ی زیادی با مصوبات این سازمان دارد. در این بین، یکی از بیشترین تفاوت‌ها مربوط به استاندارد تشکل‌های کارگری است.

 • |

  رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی با تاکید به اینکه افزایش دستمزد کارگران به تصریح قانون باید متناسب با افزایش تورم باشد، تاکید کرد؛ به دلیل عدم افزایش دستمزد در بخشی از سال‌های گذشته، نرخ افزایش دستمزد باید بیش از تورم باشد

 • |

  رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست چهارم و پنجم جمع‌بندی پیش‌نویس اصلاح قانون کار در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر خبر داد و گفت: کارشناسی و پژوهش کارگروه‌های استانی مزد سال ۹۱ آغاز شد