کشتار حیفا
  • |

    پس از عملیات موفقیت‌آمیز صهیونیست‌ها برای نابودی روستاهای فلسطینی، آن‌ها حمله به شهرها را در دستور کار خود قرار دادند. در جریان اولین عملیات، شهرهای تیبریاس و حیفا با موفقیت پاکسازی شدند.