مدارس خصوصی برای تمام فرزندان طبقات مرفه

کدخبر: 2373602

تقابل مدارس خصوصی و دولتی در این سال ها و با توجه به برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته. توسعه‌ی مدارس غیردولتی بیم دامن زدن به بی عدالتی در این حوزه را افزایش داده.

حجت الاسلام قنبریان: شباهت این دو به این است که برای رد شدن از گیر کنکور، کاسبان کنکوری قرار داده شده که درآمدی برابر با یک سوم درآمد نفتی کشور دارند (و البته ۶۰۰۰میلیارد تومان معافیت مالیاتی!)

مدارس خصوصی اقلا می تواند ۱۸درصد، بچه پولدارهای نه حتما با استعداد را از این سد رد کند و برترین های کنکور کند!

• اما فرق خصوصی شدن آموزش با سیفون در دستشویی پولدارها، این است که سیفون آنها فقط روی آفتابه فقرا را کم می کند ولی دیگر موجب تبعیض بین نسلی و تبدیل ثروت به قدرت نمیشود؛ لکن خصوصی شدن آموزش میشود!

• وقتی فقط ۵درصد برترین های کنکور از مدارس دولتی است، یعنی ثروت می تواند تولید علم و بعد قدرت سیاسی کند کاری که از سیفون بر نمی آید. بابای پولدار، فردا بچه ای با رزومه علمی و پس فردا مدیر ارشد دولتی دارد! پس جای سیفون چرا روی مدرسه خصوصی سرمایه گذاری نکند؟!

• بنظر آقازاده فقط با ۶۰۰۰میلیارد معافیت مالیاتی کاسبان خصوصی کنکور چند مدرسه میشود زد؟! حقوق چند معلم را میشود داد؟! چقدر برای آموزش مطلوب رایگان کم داریم؟!

• آقازاده خانواده انقلابی خبر دارد اولین بار در سال ۱۳۴۵ سندی از سوی دفتر برنامه و بودجه شاه تحت عنوان "مساله واگذاری امور فرهنگی به مردم" منتشر شد که در آن قید شد: مدارس خصوصی آنچنان باید گسترش یابد که

#تمام_فرزندان_طبقات_مرفه به اینگونه مدارس دسترسی داشته باشند!

البته در همان حکومت جور پهلوی، سال۵۳ جلوی آن گرفته شد و بعد از انقلاب(بعد سال۶۷) به همت پدران و پدر بزرگان انقلابی مثل شما دوباره باز تولید شد و این شبها از منبر حسینی برای آن پینه دوزی میشود!

تذکر این نکته هم ضروری است:

سیفون، خانه، ماشین و اشیاء اینچنین همه کالای خصوصی در اقتصادند ؛ لذا هیچکس نمی گوید بخاطر فقیر، پولدارها همه خانه ۴۰ متری بنشینند یا به آفتابه بسنده کنند!

اما آموزش و بهداشت و... خدمات عمومی اند و حساب دیگری دارند. اینجا  اول کیفیت مطلوب باید برای عموم تامین شود. کالای خصوصی کردن آموزش -بخصوص وقتی برخی مدرسه داران، سیاستگذاران آموزش عمومی هم هستند- خدمات عمومی شدن آنها را به مخاطره می اندازد.

تحقیق نشان داده، کمبود منابع فقط یک بهانه است و در دوره های درآمدهای بیشتر نفتی، رشد مدارس پولی بیشتر بوده است!

 

ارسال نظر: