حجت الاسلام قنبریان
  • |

    در این سه دهه یک مقداری در دو تا از اینها ادغام صورت گرفته است. یعنی ما الان نمی توانیم بگوییم که در مورد زن و حجاب دیدگاه انقلاب اسلامی کدام است و حرف متحجرین کدام است. در هم رفته است. یک سطحی از قفل شدگی برای همین جاست

  • |

    ما باید قانون اساسی را محور کار و گفتمان‌هایی قرار بدهیم که تولید می‌شود. قانون اساسی یک سه‌ضلعی منتظمی دارد که عمدتا با هنر شهید بهشتی و برخی خبرگان خوبی که آنجا بودند، تدارک دیده شده است. آن سه‌ضلع در عرصه‌ فرهنگ، سیاست و اقتصاد ناظر به هم تعریف شده‌اند که می‌شود گفت عدالت و جمهوریت در هر سه‌ضلع مذکور خوب تعبیه شده است.

  • |

    تقابل مدارس خصوصی و دولتی در این سال ها و با توجه به برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته. توسعه‌ی مدارس غیردولتی بیم دامن زدن به بی عدالتی در این حوزه را افزایش داده.