اعضای هیات رئیسه کمیسیون های مجلس انتخاب شدند

کدخبر: 2375259

اعضای هیات رئیس کمیسیون‌های مجلس در سال سوم انتخاب شدند

نسیم‌آنلاین: اعضای کمیسیون‌های مجلس، هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس برای سال سوم را مشخص کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس به شرح زیر انتخاب شدند.

در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

 • رئیس - علیرضا منادی سفیدان
 • نایب رئیس اول - مهدی اسماعیلی
 • نایب رئیس دوم - سید محمد مولوی
 • دبیر اول - محمدرضا احمدی
 • دبیر دوم - شیوا قاسمی پور
 • سخنگو - رضا حاجی پور

کمیسیون بهداشت و درمان

 • رئیس - حسینعلی شهریاری
 • نایب رئیس اول - سید مرتضی خاتمی
 • نایب رئیس دوم - سید جلیل میر محمدی
 • دبیر اول- محسن فتحی
 • دبیر دوم - رضا آریان پور
 • سخنگو - زهرا شیخی 

کمیسیون برنامه و بودجه

 • رئیس - حمیدرضا حاجی بابایی
 • نایب رئیس اول - مهرداد گودرزوند چگینی
 • نایب رئیس دوم - محسن زنگنه
 • دبیر اول - غلامحسین کرمی
 • دبیر دوم - ولی الله فرزانه
 • سخنگو - محمدمهدی مفتح

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

 • رئیس - محمدصالح جوکار
 • نایب رئیس اول - سید حمیدرضا کاظمی
 • نایب رئیس دوم - محمدحسن آصفری
 • دبیر اول - رسول فرخی میکال
 • دبیر دوم - روح اله نجابت 
 • سخنگو - علی حدادی

 

کمیسیون عمران

 • رئیس - محمدرضا رضائی کوچی
 • نایب رئیس اول - کمال علی پورخنکداری
 • نایب رئیس دوم - صدیف بدری 
 • دبیر اول - احمد جباری
 • دبیر دوم - آرا شاوردیان
 • سخنگو - عبدالجلال ایری

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

 • رئیس - محمد جواد عسکری
 • نایب رئیس اول - رحمت الله نوروزی
 • نایب رئیس دوم - عباس جهانگیرزاده
 • دبیر اول - بهزاد علیزاده 
 • دبیر دوم - جلال محمودزاده
 • سخنگو - ذبیح الله اعظمی

کمیسیون انرژی 

 • رئیس - فریدون حسنوند
 • نایب رئیس اول - موسی احمدی
 • نایب رئیس دوم - سهراب گیلانی
 • دبیر اول - حسین حسین زاده
 • دبیر دوم - عبدالعلی رحیمی مظفری
 • سخنگو - مالک شریعتی نیاسر

کمیسیون اجتماعی

 • رئیس - مهدی عیسی‌زاده
 • نایب رئیس اول - ولی اسماعیلی
 • نایب رئیس دوم - عباس گودرزی
 • دبیر اول - حسین حاتمی
 • دبیر دوم- کیومرث سرمدی واله
 • سخنگو - حسن لطفی

کمیسیون فرهنگی

 • رئیس - مرتضی آقاتهرانی
 • نایب رئیس اول - بیژن نوباوه وطن
 • نایب رئیس دوم - سید علی یزدی خواه
 • دبیر اول - سید مجتبی محفوظی
 • دبیر دوم - زهره سادات لاجوردی
 • سخنگو - احمد راستینه هفشجانی

 

 

ارسال نظر: