تمدید اقامت مهاجران افغانستانی

کدخبر: 2375391

مدیرکل امور اتباع مهاجرین قم اعلام کرد که بعد از اتمام اقامت 6 ماهه مهاجران افغانستانی، اقامت یکساله به آنها اعطا خواهد شد

نسیم‌آنلاینمهاجران افغانستانی که مدارک اقامتی نداشتند با شرکت در طرح سرشماری مهاجران افغانستانی، اقامت موقت 6 ماهه دریافت کردند. تاریخ پایان این اقامت موقت آخر مهرماه 1401 اعلام شده است. مشخص نبودن مراحل بعدی اجرای این طرح باعث بروز نگرانی در بیش از دو میلیون مهاجر شرکت کننده در طرح سرشماری مهاجران شده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل امور اتباع مهاجرین قم درخصوص وضعیت مهاجران بعد از اتمام اقامت موقت 6 ماهه گفت: کارهای اقامت موقت مهاجرین در دستور کار است و بعد از اینکه مرحله شش ماه تمام شد اقامت یک ساله و بعد از اتمام یک سال در صورت نداشتن تخطی های اجتماعی و مردمی به سه سال و بعد تبدیل به تابعیت شهروندی خواهد شد.

ارسال نظر: