مهاجران افغانستانی
 • |

  مجتبی نوروزی، فعال حوزه روابط بین‌الملل می‌گوید راه حل معضلات مربوط به مهاجران، ساماندهی آنهاست. همچنین از نظر نوروزی مهاجران ظرفیتی برای کشور میزبان به حساب می‌آیند.

 • |

  جواد شیخ‌الاسلامی در گفتگو با نسیم‌آنلاین می‌گوید آنطور که باید و شاید به مهاجرین افغانستانی بها داده نشده است. مهاجرینی که شیخ‌الاسلامی آن‌ها را جزئی از «وطن پارسی» می‌نامد.

 • |

  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مصاحبه با نسیم‌آنلاین می‌گوید حضور مهاجران افغانستانی در ایران نه تهدید بلکه یک فرصت است. او همچنین بر لزوم همدلی با این مهاجران تاکید دارد.

 • |

  احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تعداد مهاجرین خارجی در کشور، اظهار کرد: کاملا مشخص است که براساس یک برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و اتباع غیرمجاز باید برگردانده شوند.

 • |

  کارگر آموزش‌ندیده‌ای که مدرک هویتی درستی هم ندارد حتما با کمترین مزد برای شما کار خواهد کرد. در این رابطه هم شما سود زیادی می‌کنید و هم کارگر افغانستانی درآمدی حداقلی خواهد داشت. در حالی که اگر به درستی به قوانین مهاجرت عمل شود رقابت بهتری بین اتباع درس‌خوانده با ایرانیان متخصص وجود خواهد داشت.