مهاجران افغانستانی
 • |

  مدارس خودگردان به مدارسی اطلاق می‌شود که افراد فرهنگی دلسوز آنها را با توجه به نیاز و ضرورت آموزش مهاجران افغانستانی در ایران تأسیس می کنند و بدون حمایت یا سرپرستی ارگان‌های دولتی و با مدیریت افراد غالبا غیرحرفه‌ای اداره می‌شوند.

 • |

  عدم تعیین تکلیف اتباع ثبت‌نام شده در «طرح سرشماری افرادی که دارای فرزند در سن تحصیل هستند» و الزام مهاجرین جدید، دانش‌آموزان سال اول و دانش‌آموزان تغییر مقطعی به ارائه برگه حمایت تحصیلی جهت ثبت‌نام در مدارس، مانع اصلی جهت ثبت‌نام عده زیادی از مهاجرین در مدارس است.

 • |

  دولت جمهوری اسلامی که خود را متعهد به ساماندهی مهاجران می داند حتما باید نسبت به تامین حقوق ابتدایی زندگی این افراد در کشور تمهیداتی بیندیشد. سالهاست که کارنامه‌ی دولتهای مختلف در مسئله‌ی مهاجرت اوضاع خوبی ندارد.

 • |

  تصور ما این است که تحصیل مهاجران لطف ایران به مهاجران است در حالی که تأثیر تحصیل آنها در ایران و آموزش فرهنگ ما به آنان به نفع کشور ماست و در عین حال اگر آنها بی‌سواد بمانند آسیب‌های بیشتری برای کشور خواهد داشت.

 • |

  مدیرکل امور اتباع مهاجرین قم اعلام کرد که بعد از اتمام اقامت 6 ماهه مهاجران افغانستانی، اقامت یکساله به آنها اعطا خواهد شد