کارتهای بانکی محدودیت دارد یا ندارد؟

کدخبر: 2375399

رزئیس کل بانک مرکزی مدعی شد که کارت‌های بانکی اتباع خارجی محدودیتی ندارند

نسیم‌آنلاین: بیش از بیست روز است در ارائه خدمات به مهاجران افغانستانی مشکلاتی ایجاد شده است. موضوعی که بعد از انتشار اخبار مربوط به این مشکلات، توسط وزارت کشور به عنوان دستگاه متولی امور مهاجران مورد پیگیری قرار گرفت. 

آخرین پیگیری از سوی وزارت کشور مربوط به ارسال نامه‌ی رسمی به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع است. اقدامی که مورد اشاره‌ی سخنگوی وزارت کشور در ارتباط زنده با اخبار سیما نیز قرار گرفت.


البته رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه‌ی صف اول وجود هرگونه مشکل در ارائه خدمات بانکی به مهاجران افغانستانی را منکر شد. صالح آبادی گفت: هیچ کارتی محدودیتی ندارد و اتباع خارجی که صاحب کارت هستند می‌توانند مثل هر ایرانی از هر کارت بانکی تا پنجاه میلیون تومان و هر فرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان کارشان را انجام دهند.  

مشخص نیست که با وجود پیگیری‌های وزارت کشور در این خصوص به عنوان متولی امور مهاجران در کشور، چرا هنوز مشکلاتی در ارائه خدمات بانکی به مهاجران وجود دارد. به نظر می‌رسد تا شکل گیری هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی با وزارت کشور در موضوع مهاجران، شاهد بروز مشکلاتی از این دست باشیم. 

ارسال نظر: