سپرده های سرمایه گذاری "وبصادر" روندی افزایشی دارند

تداوم رشد درآمد بانک صادرات ایران

کدخبر: 2376402

مانده اول ماه تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران  دی ماه 1401 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 17 درصد و در دوره فعالیت بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 18 درصد افزایش داشت .

Screenshot 2023-03-15 191922

 

 رشد مانده پایان ماه تسهیلات

بر اساس این گزارش ،مانده پایان ماه تسهیلات "وبصادر" هم  در دی سال جاری حدود 18 درصد و طی بهمن ماه امسال 22 درصد رشد را در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ثبت کرد.

Screenshot 2023-03-15 191922

 

روند صعودی درآمد تسهیلات

درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران در دوره فعالیت دی سال 1401 بالغ بر 33 هزار و 868 میلیارد ریال اعلام شد،  این رقم در مقایسه با دی سال 1400 حدود 25 درصد رشد را نشان می دهد. شاخص مذکور طی عملکرد بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 32 درصد افزایش همراه بود .

Screenshot 2023-03-15 191922

 

 

افزایش  شاخص سپرده سرمایه گذاری

بررسی مانده اول ماه سپرده سرمایه گذاری شده "وبصادر" در دوره عملکرد بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته صعود 19 درصدی داشت،  شاخص مذکور در دی ماه  1401 نسبت   به  دی ماه سال گذشته  رشد 15 درصدی را نمایان می سازد.

Screenshot 2023-03-15 191922

 

مانده پایان ماه سپرده سرمایه گذاری شده بانک صادرات ایران  در دوره عملکرد بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ثبت رشد 26 درصدی از مبلغ  چهار هزار و 255 میلیون میلیون ریال به حدود پنج هزار و 367 میلیون میلیون ریال رسید. فاکتور مذکور در دوره مشابه دی سال 1401 نسبت به سال گذشته با 19 درصد رشد به  عددی بالغ بر پنج هزار و 116 میلیون میلیون ریال ارتقا یافت. 

Screenshot 2023-03-15 191922

 

 

 

 

ارسال نظر: