• |

  در روزهای اخیر، اخبار شیوع گسترده بیماری آبله میمون در اروپا نگرانی‌هایی را در پی داشته است.

 • |

  کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و از آن مهم‌تر توزیع نامناسب و حتی ناعادلانه آن روند خدمت‌رسانی به بیماران را دچار مشکل م…

 • |

  فروش اطلاعات البته امر جدیدی نبوده و نیست و بسیاری از شرکت‌های فروش و عرضه کالا و خدمات از این راه بازاریابی می‌کنند؛…

 • |

  موضوع پرمناقشه تعرفه‌های پزشکی پس از تصمیم دولت به نتیجه رسید، اما اکنون دل نگرانی بیماران، افراد با بیماری خاص و…

 • |

  عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بر ضرورت اصلاح قیمت دارو برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های داروسازی…

 • |

  درواقع هیچ سازوکار جدی‌ای برای جایگزینی ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های کنترل‌نشده آن اندیشیده نشده است.

 • |

  از سال گذشته که زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی دارو به گوش می‌رسید تا سال1401 که حذف این ارز رسما تایید شده اما هنوز اتفاق…