تداوم رهبری نتانیاهو در حزب لیکود

کدخبر: 2375467

نسیم‌آنلاین: نتایج انتخابات درون‌حزبی لیکود برای تعیین رهبری حزب و دیگر نمایندگان فهرست انتخاباتی این حزب، دیروز برگزار شد و 80 هزار عضو این حزب در انتخابات رای دادند. بنیامین نتانیاهو توانست با کسب رای اول، مقام رهبری خود در حزب را کسب کند و همچنین، بدنه حزبی به هم‌پیمانان نتانیاهو تمایل نشان داد تا جایی که اعضای ارشد حزب لیکود که با او مخالفت کردند، رتبه‌های پایین‌تری در لیست انتخاباتی خواهند داشت.

انتخابات اسراییل بر اساس یک حوزه سراسری برگزار می‌شود و آرا به صورت تناسبی بین احزاب و بر اساس فهرست انتخاباتی تقسیم می‌شود تا نمایندگان مشخص شوند. شیوه تعیین نمایندگان هر حزب در اسراییل متقاوت است اما لیکود، انتخابات میان اعضا را در نظر گرفته است و به ترتیب آرای هر فرد در حزب، جایگاه او تعیین می‌شود. البته برای بعضی موارد خاص، اولویت‌هایی تعیین شده است که به صورت تضین ارائه می‌شود. مثلا در فهرست این حزب، جایگاه‌های 35، 32، 30، 25، 20، 10 برای زنان رزرو شده است و در صورت که زنی در نتیجه انتخابات به این رتبه‌ها نرسیده باشند، تا این رتبه بالا می‌آیند.

برای حضور مناطق کشور در فهرست انتخاباتی هم رتبه‌های خاصی تعیین شده است و نهایتا برای مهاجرین بعد از 1983(یک کرسی در شماره 33) جوانان زیر 35 ساله(یک کرسی در شماره 40)، و برای غیریهودیان و یهودیان خریدی هم رتبه‌های 44 و 45 در نظر گرفته شده است. همچنین چند جایگاه خاص هم به عنوان زره برای رهبری حزب در نظر گرفته شده است که رهبر حزب، آنها را تعیین خواهد کرد. نتایج فعلی حکایت از این دارد که بخشی از بدنه لیکود با ساماندهی بهتر توانسته است، رهبری لیکود را تضمین کند. با توجه به شیوه برگزاری انتخابات حزب لیکود، همیشه در مورد تامین مالی نامزدهای حزبی، انتقاداتی وارد شده است.

ارسال نظر: