موج جدید دستگیری‌ها در تونس

کدخبر: 2376328

با دستگیری «عصام چبی» دبیرکل حزب جمهوری خواه و «جوهر بن مبارک» یکی از اعضای مخالف جبهه نجات،موج جدید بازداشت‌ها آغاز شد

به گزارش العالم، حامیان حقوق بشر خواهان تحقیقات درباره وضعیت فعلی فعالان حقوق بشر از جمله رئیس سندیکای روزنامه نگاران تونس شدند چراکه پلیس این کشور برای افراد زیادی، اتهام مشارکت در فعالیت اعتراضی در مخالفت با همه پرسی قانون اساسی را مطرح کرده است.

فعالان حقوق بشر تاکید کردند که هدف قرار دادن آزادی بیان، ابراز عقیده و فعالیت مطبوعات از طریق تعلیق یا ارجاع تحقیقات، نمی تواند مانعی برای ادامه فعالیت های حقوق بشری آنها باشد.

در شرایط بحران و به هم ریختگی عرصه سیاسی و حقوق بشری در تونس، رئیس جمهور قیس سعید پیام های روشنی را برای مخالفان خود ارسال کرد و به هر گونه امکان برقراری گفتگوی ملی بر اساس طرح به اصطلاح نجات به رهبری اتحادیه عمومی کارگری تونس، پایان داد.

به نظر می رسد اوضاع کلی در تونس به سمت پیچیده تر شدن هرچه بیشتر بحران فعلی پیش می رود.

ارسال نظر: