• |

  حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان، پژوهشگر جریان‌های فکری و مذاهب اسلامی مهمان برنامه‌ی سوره از شبکه چهار سیما بودند. …

 • |

  چکیده‌ای از دو ارائه‌ی حجت الاسلام محسن قنبریان در جمع طلبگی- دانشجویی با موضوع جمهوریت در پاسخ به این سوال که مشارکت…

 • |

  یکی از معایب فکری دوران ما، ستیز با غیرهمفکران است. گاهی توجه به مکتب فکری خود، سبب می‌شود به ستیز با دیگر تفکرات…

 • |

  مصباح‌یزدی بر پایه همان تعریفی که سقراط از کار فلسفی داشت، کار خود را نه‌فقط کشف حقیقت که صیانت از آن هم می‌دانست. او…

 • |

  اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً "جمهوری طبقات بهرمند" خواهد شد و…

 • |

  علمایی مانند استاد مطهری یا استاد مصباح، مانند سلف صالح‌شان حضرت علامه و حضرت امام، همه علوم اسلامی را هماهنگ با هم و…