ردپای پنج بودجه در لایحه‌ی دولت

کدخبر: 2370001
خبرنگار:

بودجه قرار بود دخل و خرج سالانه‌ی دولت را تعیین کند. در لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 اما ما با یک بودجه طرف نیستیم. منابع متعدد به صورت مستقل در لایحه‌ گنجانده شده است. بر طبق اعلام محمدباقر نوبخت بودجه‌ی امسال با رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

نسیم‌آنلاین؛ مرصاد نذیری: بودجه قرار بود دخل و خرج سالانه‌ی دولت را تعیین کند. در لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 اما ما با یک بودجه طرف نیستیم. منابع متعدد به صورت مستقل در لایحه‌ گنجانده شده است. بر طبق اعلام محمدباقر نوبخت بودجه‌ی امسال با رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

1- بودجه‌ی عمومی دولت

بخش اصلی بودجه که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه با عدد 841 همت اعلام شد مربوط به بودجه‌ی عمومی دولت است. تامین درآمد مورد نیاز برای این بودجه از منابعی صورت گرفته است که سهم نفت از بودجه را حدود 33 درصد نشان می  دهد. }

2- بودجه‌ی اختصاصی دستگاه‌ها

درآمد اختصاصی به بخشی از درآمد دولت گفته می‌شود که به خزانه واریز نمی شود و دستگاهی که این درآمد را کسب می کند اختیار عمل در خرج کرد آن دارد. حدود 88 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در لایحه بودجه 1400 از این محل تامین می شود. با درنظر گرفتن بودجه‌ی اختصاصی رقم بودجه 929 همت است.}

3- رد دیون، متناسب سازی حقوق و پیش فروش نفت

در لایحه‌ی بودجه 1400، حدود 90 همت برای رد دیون و متناسب سازی حقوق کنار گذاشته شده است. از طرف دیگر پیش بینی شده 90 همت از محل پیش فروش نفت به دست بیاید. با جمع این سرفصل با بودجه‌ی عمومی و بودجه‌ی اختصاصی، رقم بودجه‌ی امسال 1089 همت است.

4- یارانه‌ها

دولت درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب بخشی جدا در بودجه ارائه می‌کند. در بودجه‌ی امسال 267 همت درآمد در این بخش پیش بینی شده و برای آن خرج تراشیده شده است. با در نظر گرفتن این درآمد بودجه‌ی امسال با رقم 1356 همت بسته شده است. سهم نفت در این بودجه 45 درصد است. }

 5- صندوق توسعه ملی

برداشت از صندوق توسعه ملی به 88همت در بودجه‌ی 1400 رسیده است. این میزان برداشت در قالب منابع درآمدی بودجه‌ی عمومی نیست و به صورت مستقل در لایحه‌ی بودجه قابل ردیابی است. با در نظر گرفتن همه‌ی این موارد سهم نفت در بودجه به 48.5 درصد می رسد. 

به نظر می رسد یکی از اهداف دولت برای یک کاسه نکردن بودجه، پایین نشان دادن سهم نفت در بودجه‌ی 1400 است. این عدم شفافیت در متن لایحه‌ی دولت محسوس است و بخشی از برنامه‌های دارای اشکال سازمان برنامه و دولت که اقتصاد ایران را به وضعیت بحرانی امروز رسانده در زیر سایه‌ی این عدم شفافیت پنهان شده است.

برگرفته از مطالعه‌ی دکتر حسن سبحانی

ارسال نظر: