نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس تا صبح یکشنبه

کدخبر: 2379155

وزارت کشور نتایج شمارش آرای دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی (تا ساعت 10 صبح سیزدهم اسفندماه) منتشر کرد. این نتایج به‌روزرسانی خواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با پایان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ساعت ۲۴/۰۰ جمعه شب، شمارش صندوق‌های شهری و روستایی ۳۱ استان و ۲۰۸ حوزه انتخابیه و ۵۹ هزار شعبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
نتایج شمارش آرای حوزه های انتخابی استان های کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون (ساعت ۱۰ روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲) در جدول ذیل قابل مشاهده است:

استان حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی وضعیت داوطلب تعداد کرسی تعداد رای مرحله اول تعداد رای صحیح مرحله اول حوزه انتخابیه
استان آذربایجان شرقی اهر و هریس آقای بیت اله عبداللهی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۱۶۷۶ ۷۶۷۱۰
استان آذربایجان شرقی بستان آباد آقای غلامرضا نوری قزلجه انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۰۱۸ ۴۴۸۷۵
استان آذربایجان شرقی بناب آقای محمد باقری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۳۴۳ ۶۲۷۵۲
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای علیرضا منادی سفیدان نامزد مرحله دوم ۶ ۵۶۲۴۴ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای رضا صدیقی نامزد مرحله دوم ۶ ۵۵۱۷۷ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای روح اله متفکرآزاد انتخاب مرحله اول ۶ ۱۰۹۸۹۹ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای علیرضا نوین نامزد مرحله دوم ۶ ۴۱۳۷۵ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای علی آجودان زاده نامزد مرحله دوم ۶ ۵۳۹۲۲ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای مسعود پزشکیان انتخاب مرحله اول ۶ ۹۵۹۹۳ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای جواد عبادی نامزد مرحله دوم ۶ ۶۱۷۷۷ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای علی جعفری آذر نامزد مرحله دوم ۶ ۶۷۵۵۲ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای محمدحسین فرهنگی نامزد مرحله دوم ۶ ۴۹۹۵۸ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نامزد مرحله دوم ۶ ۴۳۳۸۲ ۴۰۱۶۱۳
استان آذربایجان شرقی سراب آقای مجید نصیرپورسردهائی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۱۹۹ ۵۸۸۱۱
استان آذربایجان شرقی شبستر آقای حسین غیاثی مرادی نامزد مرحله دوم ۱ ۶۹۹۱ ۵۰۷۳۵
استان آذربایجان شرقی شبستر آقای محمود طاهری نامزد مرحله دوم ۱ ۷۸۲۶ ۵۰۷۳۵
استان آذربایجان شرقی مراغه و عجب شیر آقای سیدفرید موسوی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۲۸۷۶ ۱۱۷۵۶۵
استان آذربایجان شرقی مرند و جلفا آقای عزت اله حبیب زاده انتخاب مرحله اول ۱ ۴۰۰۲۳ ۱۰۷۴۷۴
استان آذربایجان شرقی ملکان و لیلان خانم زهرا خدادادی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۶۱۳ ۵۹۳۹۱
استان آذربایجان شرقی میانه آقای مهدی اسماعیلی نامزد مرحله دوم ۲ ۱۱۸۴۳ ۶۷۰۵۸
استان آذربایجان شرقی میانه خانم مریم عبداللهی انتخاب مرحله اول ۲ ۲۱۴۶۹ ۶۷۰۵۸
استان آذربایجان شرقی میانه آقای سیدمرتضی حسینی نامزد مرحله دوم ۲ ۱۱۹۴۷ ۶۷۰۵۸
استان آذربایجان شرقی هشترود و چاراویماق آقای فرامرز شاهسواری انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۵۵۰ ۴۸۲۶۳
استان آذربایجان شرقی ورزقان آقای رضا علی زاده انتخاب مرحله اول ۱ ۲۴۳۴۸ ۴۴۵۹۷
استان آذربایجان شرقی کلیبر، خداآفرین و هوراند آقای بهنام رضوانی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۲۲۴۶ ۶۲۴۴۱
استان آذربایجان غربی ارومیه آقای سیدسلمان ذاکر انتخاب مرحله اول ۳ ۱۱۵۷۶۱ ۳۶۱۶۰۴
استان آذربایجان غربی ارومیه آقای حاکم ممکان ممکان انتخاب مرحله اول ۳ ۱۱۹۷۶۶ ۳۶۱۶۰۴
استان آذربایجان غربی ارومیه خانم شهین جهانگیری انتخاب مرحله اول ۳ ۱۱۷۷۸۶ ۳۶۱۶۰۴
استان آذربایجان غربی بوکان آقای محمدقسیم عثمانی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۱۴۱ ۴۰۹۷۹
استان آذربایجان غربی خوی و چایپاره آقای عادل نجف زاده انتخاب مرحله اول ۱ ۴۹۱۳۴ ۱۵۵۸۸۱
استان آذربایجان غربی سلماس آقای یعقوب رضازاده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۹۱۳۳ ۷۷۰۶۹
استان آذربایجان غربی شاهین دژ و تکاب آقای محمد میرزائی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۵۹۴۴ ۷۱۱۸۳
استان آذربایجان غربی ماکو، چالدران، پلدشت و شوط آقای عمر علیپوراقدم انتخاب مرحله اول ۱ ۴۳۴۸۶ ۱۱۸۳۸۵
استان آذربایجان غربی مهاباد آقای سلام ستوده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۵۸۸۵ ۴۱۲۸۶
استان آذربایجان غربی میاندوآب، چهاربرج و باروق آقای علی احمدی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۳۴۴۶ ۹۶۷۲۹
استان آذربایجان غربی نقده و اشنویه آقای عبدالکریم حسین زاده انتخاب مرحله اول ۱ ۳۶۰۸۳ ۹۴۷۶۸
استان آذربایجان غربی پیرانشهر، سردشت و میرآباد آقای کمال حسین پور انتخاب مرحله اول ۱ ۴۴۵۰۲ ۶۱۳۲۱
استان اردبیل اردبیل، نمین، نیر و سرعین آقای صدیف بدری انتخاب مرحله اول ۳ ۵۳۴۴۳ ۲۰۳۹۰۰
استان اردبیل اردبیل، نمین، نیر و سرعین آقای احد بیوته انتخاب مرحله اول ۳ ۴۶۵۳۲ ۲۰۳۹۰۰
استان اردبیل اردبیل، نمین، نیر و سرعین آقای علی نیک زادثمرین انتخاب مرحله اول ۳ ۸۳۹۸۴ ۲۰۳۹۰۰
استان اردبیل خلخال و کوثر آقای وحید کنعانی کلور انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۸۵۷ ۴۲۹۳۲
استان اردبیل مشکین شهر آقای بابک رضازاده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۰۰۷ ۶۳۸۴۴
استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز آقای امیدعلی رعنائی بیله سوار نامزد مرحله دوم ۱ ۱۷۶۳۲ ۱۲۵۱۲۸
استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز آقای ابراهیم فهیمی نامزد مرحله دوم ۱ ۱۸۴۷۲ ۱۲۵۱۲۸
استان اردبیل گرمی و انگوت آقای محمد خوش سیما انتخاب مرحله اول ۱ ۲۰۰۱۹ ۴۵۸۶۲
استان اصفهان اردستان آقای احمد بخشایش اردستانی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۱۲۸۴ ۲۴۸۸۴
استان اصفهان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند  آقای مهدی طغیانی انتخاب مرحله اول ۵ ۱۱۲۱۹۶ ۴۰۸۵۴۱
استان اصفهان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند  آقای امیرحسین بانکی پورفرد انتخاب مرحله اول ۵ ۱۵۲۶۲۸ ۴۰۸۵۴۱
استان اصفهان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند  آقای حامد یزدیان انتخاب مرحله اول ۵ ۹۷۳۹۸ ۴۰۸۵۴۱
استان اصفهان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند  آقای عباس مقتدای خوراسگانی انتخاب مرحله اول ۵ ۱۱۹۴۱۱ ۴۰۸۵۴۱
استان اصفهان اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند  آقای رسول بخشی دستجردی انتخاب مرحله اول ۵ ۱۱۱۴۴۱ ۴۰۸۵۴۱
استان اصفهان خمینی شهر آقای محمدتقی نقدعلی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۵۷۶۷ ۷۳۱۵۹
استان اصفهان سمیرم آقای سیدمحمد موسوی نامزد مرحله دوم ۱ ۶۰۶۹ ۴۲۸۱۲
استان اصفهان سمیرم آقای رحیم کریمی نامزد مرحله دوم ۱ ۷۶۷۳ ۴۲۸۱۲
استان اصفهان شاهین شهر، میمه و برخوار آقای حسینعلی حاجی دلیگانی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۶۷۲۸ ۷۱۲۴۷
استان اصفهان شهرضا و دهاقان آقای حبیب قاسمی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۲۹۰۵ ۵۸۰۵۶
استان اصفهان فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت آقای اسمعیل سیاوشی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۸۷۰ ۶۸۲۴۲
استان اصفهان فلاورجان آقای رمضان رحیمی دشتلوئی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۷۹۴ ۵۹۴۹۱
استان اصفهان لنجان آقای حسین رجائی ریزی نامزد مرحله دوم ۱ ۱۱۲۹۵ ۶۱۷۰۴
استان اصفهان لنجان آقای علی کیانی نامزد مرحله دوم ۱ ۱۰۰۷۳ ۶۱۷۰۴
استان اصفهان مبارکه خانم زهرا سعیدی مبارکه انتخاب مرحله اول ۱ ۱۱۹۰۶ ۴۴۱۹۴
استان اصفهان نایین و خور و بیابانک خانم الهام آزاد انتخاب مرحله اول ۱ ۶۴۷۲ ۲۷۶۵۲
استان اصفهان نجف آباد و تیران و کرون آقای ابوالفضل ابوترابی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۰۲۵۰ ۹۱۲۳۹
استان اصفهان نطنز و بخش قمصر آقای حسین عبدلی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۴۳۸۳ ۳۹۰۶۵
استان اصفهان کاشان و آران بیدگل آقای مصطفی معینی ارانی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۶۷۳۴ ۱۱۴۵۴۰
استان اصفهان گلپایگان و خوانسار آقای سیدمسعود خاتمی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۲۷۳ ۳۴۳۳۹
استان البرز ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ آقای علی حدادی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۴۹۰۱ ۹۹۹۷۶
استان البرز کرج، اشتهارد و فردیس آقای علی شیرین زاد نامزد مرحله دوم ۲ ۵۵۰۲۳ ۳۴۱۵۱۸
استان البرز کرج، اشتهارد و فردیس آقای مصطفی سعیدی سیرائی نامزد مرحله دوم ۲ ۴۰۲۳۶ ۳۴۱۵۱۸
استان البرز کرج، اشتهارد و فردیس آقای علیرضا عباسی انتخاب مرحله اول ۲ ۱۰۸۲۴۱ ۳۴۱۵۱۸
استان ایلام ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان وچوار  خانم سارا فلاحی انتخاب مرحله اول ۲ ۳۴۹۲۰ ۱۵۸۱۴۳
استان ایلام ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان وچوار  آقای فریدون همتی انتخاب مرحله اول ۲ ۳۵۱۳۱ ۱۵۸۱۴۳
استان ایلام دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره آقای اسداله چراغی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۱۵۹۵ ۷۹۱۸۵
استان بوشهر بوشهر، گناوه و دیلم آقای جعفر پورکبگانی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۰۰۳ ۸۵۲۹۶
استان بوشهر دشتستان آقای ابراهیم رضائی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۳۶۲۹ ۷۶۰۵۲
استان بوشهر دشتی و تنگستان آقای غلامحسین زارعی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۰۲۵۷ ۷۳۸۵۸
استان بوشهر کنگان، دیر، جم و عسلویه آقای موسی احمدی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۹۱۶۵ ۸۳۳۴۲
استان تهران دماوند و فیروزکوه آقای شاهرخ رامین انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۸۱۲ ۴۹۴۷۲
استان تهران رباط کریم و بهارستان آقای حسن قشقاوی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۶۳۴۱ ۱۵۳۴۹۹
استان تهران شهریار، قدس و ملارد آقای حسین حق وردی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۶۵۲۹ ۲۱۶۳۷۲
استان تهران ورامین، پیشوا و قرچک آقای مهدی زمانی افشار انتخاب مرحله اول ۱ ۳۰۴۶۳ ۱۲۴۵۵۳
استان تهران پاکدشت آقای فرهاد بشیری انتخاب مرحله اول ۱ ۳۰۵۸۲ ۸۴۵۲۱
استان خراسان جنوبی بیرجند، درمیان و خوسف آقای علی مولوی حقیقی نامزد مرحله دوم ۱ ۲۴۲۰۲ ۱۴۳۴۳۰
استان خراسان جنوبی بیرجند، درمیان و خوسف آقای سیدحسن هاشمی نامزد مرحله دوم ۱ ۲۶۸۰۹ ۱۴۳۴۳۰
استان خراسان جنوبی فردوس، سرایان، طبس و بشرویه آقای محمد نصیری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۵۹۴۳ ۸۶۷۵۳
استان خراسان جنوبی قائنات و زیرکوه آقای سلمان اسحاقی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۳۲۰۰ ۷۲۷۶۹
استان خراسان جنوبی نهبندان و سربیشه آقای مصطفی نخعی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۱۹۴۰ ۵۳۴۶۵
استان خراسان رضوی تربت حیدریه، مه ولات و زاوه آقای محسن زنگنه انتخاب مرحله اول ۱ ۷۲۳۱۸ ۱۳۸۴۰۵
استان خراسان رضوی تربت‌جام، تایباد، باخزر و صالح آباد آقای عثمان سالاری انتخاب مرحله اول ۱ ۷۶۱۰۲ ۱۵۳۵۸۳
استان خراسان رضوی خواف و رشتخوار آقای امیر توکلی رودی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۸۵۷۵ ۹۹۸۵۳
استان خراسان رضوی درگز آقای حسین محمدزاده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۴۸۹۴ ۳۱۵۷۶
استان خراسان رضوی سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد آقای محمدرضا محسنی ثانی انتخاب مرحله اول ۲ ۴۰۵۶۶ ۱۶۲۷۶۸
استان خراسان رضوی سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد آقای بهروز محبی نجم آبادی انتخاب مرحله اول ۲ ۵۰۶۸۴ ۱۶۲۷۶۸
استان خراسان رضوی فریمان، سرخس، بخشهای احمد آباد و رضویه آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۸۵۸۳ ۱۱۱۳۶۶
استان خراسان رضوی قوچان و فاروج آقای علی آذری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۷۹۹۱ ۸۵۵۵۵
استان خراسان رضوی نیشابور، فیروزه، زبر خان و میان جلگه آقای محمد رستمی انتخاب مرحله اول ۲ ۴۴۱۱۴ ۱۶۸۸۷۷
استان خراسان رضوی نیشابور، فیروزه، زبر خان و میان جلگه آقای سیدیحیی سلیمانی انتخاب مرحله اول ۲ ۵۱۵۷۷ ۱۶۸۸۷۷
استان خراسان رضوی چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار آقای حسین امامی راد انتخاب مرحله اول ۱ ۲۹۹۲۳ ۷۸۷۰۸
استان خراسان رضوی کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ آقای جواد نیک بین انتخاب مرحله اول ۱ ۴۳۵۲۳ ۱۳۳۹۲۱
استان خراسان رضوی گناباد و بجستان آقای هادی محمدپور انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۷۶۹ ۵۷۳۵۶
استان خراسان شمالی اسفراین و بام صفی آباد آقای هادی قوامی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۶۰۷۲ ۶۱۲۵۴
استان خراسان شمالی بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان آقای سیدمحمد پاک مهر انتخاب مرحله اول ۲ ۵۰۳۸۷ ۲۰۰۲۶۱
استان خراسان شمالی بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان آقای محمدمهدی شهریاری انتخاب مرحله اول ۲ ۷۶۰۶۷ ۲۰۰۲۶۱
استان خراسان شمالی شیروان آقای عباس قدرتی زوارم انتخاب مرحله اول ۱ ۱۴۹۶۵ ۵۴۸۸۰
استان خوزستان آبادان آقای جواد سعدون زاده نامزد مرحله دوم ۳ ۱۶۴۳۰ ۹۰۱۴۹
استان خوزستان آبادان آقای سیدامیر موسوی نامزد مرحله دوم ۳ ۱۲۶۷۲ ۹۰۱۴۹
استان خوزستان آبادان آقای صادق کمائی نامزد مرحله دوم ۳ ۱۵۸۷۵ ۹۰۱۴۹
استان خوزستان آبادان آقای جلیل مختار انتخاب مرحله اول ۳ ۲۰۵۷۶ ۹۰۱۴۹
استان خوزستان آبادان آقای سیدمحمد مولوی نامزد مرحله دوم ۳ ۱۳۷۴۳ ۹۰۱۴۹
استان خوزستان اندیمشک آقای جهانبخش قلاوند انتخاب مرحله اول ۱ ۴۷۳۶۵ ۸۶۰۸۰
استان خوزستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون آقای مجتبی یوسفی انتخاب مرحله اول ۳ ۹۴۴۸۸ ۳۳۲۷۸۰
استان خوزستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون آقای سیدمحسن موسوی زاده انتخاب مرحله اول ۳ ۸۱۹۴۳ ۳۳۲۷۸۰
استان خوزستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون آقای محمد امیر انتخاب مرحله اول ۳ ۷۸۴۳۱ ۳۳۲۷۸۰
استان خوزستان ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون آقای فرشاد ابراهیم پورنورآبادی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۰۵۸۴ ۱۳۳۰۴۴
استان خوزستان بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی آقای امیر حیات مقدم انتخاب مرحله اول ۱ ۴۶۷۴۴ ۱۰۳۵۴۶
استان خوزستان بهبهان و آغاجاری آقای محمدطلا مظلومی آبزرگه انتخاب مرحله اول ۱ ۲۶۷۹۰ ۷۷۱۹۴
استان خوزستان خرمشهر آقای مصطفی مطورزاده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۳۴۵۴ ۶۰۵۸۳
استان خوزستان دزفول آقای عباس پاپی زاده بالنگان انتخاب مرحله اول ۱ ۶۶۵۲۵ ۱۴۸۶۲۶
استان خوزستان دشت آزادگان و هویزه آقای مجید داغری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۹۶۳۷ ۷۷۸۰۸
استان خوزستان رامهرمز و رامشیر آقای ابراهیم متینیان نامزد مرحله دوم ۱ ۱۶۹۱۴ ۸۶۷۷۶
استان خوزستان رامهرمز و رامشیر آقای امیرحسین نظری نامزد مرحله دوم ۱ ۱۲۵۸۵ ۸۶۷۷۶
استان خوزستان شادگان آقای هاشم خنفری پورجعفری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۷۷۰۳ ۶۹۹۸۰
استان خوزستان شوش و کرخه آقای محمد کعب عمیر انتخاب مرحله اول ۱ ۳۴۱۱۷ ۹۶۱۹۶
استان خوزستان شوشتر و گتوند آقای سیدمحمد سادات ابراهیمی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۶۲۰۰ ۹۲۸۸۲
استان خوزستان مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا آقای علی عسگر ظاهری عبده وند انتخاب مرحله اول ۱ ۲۸۶۹۸ ۸۷۲۲۸
استان زنجان ابهر، خرمدره و سلطانیه آقای منصور علیمردانی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۸۶۴ ۷۶۸۷۲
استان زنجان خدابنده آقای سعید رفیعی نامزد مرحله دوم ۱ ۱۷۰۳۶ ۹۳۴۹۰
استان زنجان خدابنده آقای احمد بیگدلی نامزد مرحله دوم ۱ ۱۴۵۳۰ ۹۳۴۹۰
استان زنجان زنجان و طارم آقای مصطفی طاهری انتخاب مرحله اول ۲ ۴۶۵۶۸ ۱۶۹۰۹۲
استان زنجان زنجان و طارم آقای محمد اسماعیلی نامزد مرحله دوم ۲ ۱۹۱۶۶ ۱۶۹۰۹۲
استان زنجان زنجان و طارم آقای نبی اله محمدی نامزد مرحله دوم ۲ ۲۶۶۷۰ ۱۶۹۰۹۲
استان زنجان ماهنشان و ایجرود آقای سیدجمال موسوی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۰۸۲۱ ۳۹۷۹۶
استان سمنان دامغان آقای علی اکبر علیزاده برمی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۱۱۴۷ ۳۵۲۷۲
استان سمنان سمنان، مهدی شهر و سرخه آقای عباس گلرو انتخاب مرحله اول ۱ ۲۹۴۵۵ ۶۴۶۲۰
استان سمنان شاهرود و میامی آقای احمد عجم انتخاب مرحله اول ۱ ۳۵۸۴۵ ۹۲۵۹۵
استان سمنان گرمسار و آرادان آقای یاسر عربی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۶۸۱ ۳۰۹۷۷
استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر، راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور، لاشار و بخشهای  بنت، آشار  وآهوران  آقای رحمدل بامری انتخاب مرحله اول ۱ ۷۰۳۵۹ ۱۸۳۱۳۸
استان سیستان و بلوچستان خاش، میر جاوه، تفتان، بخشهای نصرت آباد و کورین آقای علی کرد انتخاب مرحله اول ۱ ۳۰۴۵۸ ۷۱۸۳۰
استان سیستان و بلوچستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون آقای فرهاد شهرکی انتخاب مرحله اول ۲ ۴۰۸۵۰ ۱۵۶۳۰۹
استان سیستان و بلوچستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون آقای محمد سرگزی انتخاب مرحله اول ۲ ۴۸۷۹۱ ۱۵۶۳۰۹
استان سیستان و بلوچستان سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن آقای محمدنور دهانی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۱۱۰۹ ۸۸۱۸۴
استان سیستان و بلوچستان چابهار، نیک شهر، کنارک، قصرقند، دشت یاری و  زرآباد آقای محمدانور بجارزهی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۴۰۲۵ ۱۱۵۲۶۸
استان فارس آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان آقای رحیم زارع انتخاب مرحله اول ۱ ۲۲۵۷۰ ۷۸۵۸۹
استان فارس اقلید آقای مسلم صالحی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۴۲۳۳ ۵۳۲۹۷
استان فارس جهرم و خفر آقای محمدرضا رضائی کوچی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۴۸۱۰ ۷۲۹۰۶
استان فارس داراب و زرین دشت آقای محمدجواد عسکری انتخاب مرحله اول ۱ ۴۲۰۱۰ ۱۱۳۱۴۷
استان فارس سروستان، کوار و خرامه آقای غلامرضا توکل شوریجه انتخاب مرحله اول ۱ ۲۰۶۵۶ ۸۰۴۳۴
استان فارس سپیدان و بیضاء آقای اردوان اکبرپور انتخاب مرحله اول ۱ ۱۴۴۶۹ ۴۹۱۷۷
استان فارس شیراز و زرقان آقای ابراهیم عزیزی نامزد مرحله دوم ۴ ۵۲۷۷۳ ۲۸۹۰۴۲
استان فارس شیراز و زرقان آقای سیداسماعیل حسینی نامزد مرحله دوم ۴ ۴۹۰۱۱ ۲۸۹۰۴۲
استان فارس شیراز و زرقان آقای علیرضا پاک فطرت نامزد مرحله دوم ۴ ۵۶۳۲۹ ۲۸۹۰۴۲
استان فارس شیراز و زرقان آقای رحمت اله مرزوقی نامزد مرحله دوم ۴ ۴۷۳۴۱ ۲۸۹۰۴۲
استان فارس شیراز و زرقان آقای روح اله نجابت انتخاب مرحله اول ۴ ۷۸۳۵۱ ۲۸۹۰۴۲
استان فارس شیراز و زرقان آقای جعفر قادری انتخاب مرحله اول ۴ ۵۹۰۶۲ ۲۸۹۰۴۲
استان فارس فسا آقای حسنعلی محمدی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۴۷۳۶ ۶۹۱۵۹
استان فارس فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین آقای محمدمهدی فروردین انتخاب مرحله اول ۱ ۳۶۶۶۴ ۹۷۶۹۴
استان فارس لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم آقای علاءالدین بروجردی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۹۹۲۴ ۹۱۸۶۲
استان فارس لامرد و مهر آقای سیدموسی موسوی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۵۱۶۷ ۸۱۸۱۳
استان فارس مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد آقای اسفندیار عبدالهی نامزد مرحله دوم ۱ ۱۸۵۹۸ ۱۱۷۴۸۱
استان فارس مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد آقای سیروس سجادیان نامزد مرحله دوم ۱ ۱۴۵۳۰ ۱۱۷۴۸۱
استان فارس ممسنی و رستم آقای امید نصیبی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۷۲۱۱ ۱۰۲۴۹۹
استان فارس نی ریز، استهبان و بختگان آقای فرهاد طهماسبی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۳۵۱۵ ۸۰۷۰۵
استان فارس کازرون و کوه چنار آقای غلامرضا دهقان ناصرآبادی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۸۶۱۳ ۱۱۱۲۷۱
استان قزوین بوئین زهرا و آوج آقای روح اله عباس پور انتخاب مرحله اول ۱ ۲۲۰۰۳ ۶۰۸۳۰
استان قزوین تاکستان آقای عباس بیگدلی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۷۰۳ ۵۷۴۴۲
استان قزوین قزوین، آبیک و البرز خانم فاطمه محمدبیگی انتخاب مرحله اول ۲ ۵۲۷۵۴ ۲۰۲۳۵۳
استان قزوین قزوین، آبیک و البرز آقای سالار ولایت مدار انتخاب مرحله اول ۲ ۶۰۰۲۹ ۲۰۲۳۵۳
استان قم قم، کهک و جعفر آباد آقای مجتبی ذوالنوری انتخاب مرحله اول ۳ ۱۴۹۲۸۳ ۳۸۹۷۵۵
استان قم قم، کهک و جعفر آباد آقای محمدمنان رئیسی انتخاب مرحله اول ۳ ۱۰۵۱۴۷ ۳۸۹۷۵۵
استان قم قم، کهک و جعفر آباد آقای قاسم روان بخش انتخاب مرحله اول ۳ ۷۸۵۴۵ ۳۸۹۷۵۵
استان لرستان الیگودرز آقای حمیدرضا گودرزی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۲۸۷۵ ۶۳۱۶۴
استان لرستان بروجرد خانم فاطمه مقصودی انتخاب مرحله اول ۲ ۱۷۳۴۳ ۸۴۸۸۳
استان لرستان بروجرد آقای عباس گودرزی انتخاب مرحله اول ۲ ۲۷۱۴۰ ۸۴۸۸۳
استان لرستان دلفان و سلسله آقای محمدحسین محمدی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۳۴۴۵ ۱۰۹۴۳۵
استان لرستان دورود و ازنا آقای روح اله لک علی آبادی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۹۳۱ ۸۲۶۵۱
استان لرستان پلدختر و معمولان آقای سیدحمیدرضا کاظمی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۱۸۲ ۴۶۲۴۷
استان لرستان کوهدشت و رومشگان آقای علی امامی راد انتخاب مرحله اول ۱ ۳۳۲۴۲ ۱۰۷۷۰۷
استان مازندران آمل آقای رضا حاجی پور انتخاب مرحله اول ۱ ۲۸۴۱۵ ۱۰۱۳۵۶
استان مازندران بابل آقای حسن حسن نتاج صلحدار انتخاب مرحله اول ۲ ۶۹۰۷۲ ۱۵۸۲۹۶
استان مازندران بابل آقای احمد فاطمی انتخاب مرحله اول ۲ ۴۰۹۳۸ ۱۵۸۲۹۶
استان مازندران بابلسر و فریدونکنار آقای علی اصغر باقرزاده انتخاب مرحله اول ۱ ۴۲۲۸۸ ۶۴۷۴۶
استان مازندران بهشهر، نکا و گلوگاه آقای غلام رضا شریعتی اندراتی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۸۰۰۷ ۱۱۳۳۴۲
استان مازندران تنکابن، رامسر و عباس‌آباد آقای سیدشمس الدین حسینی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۵۳۹۸ ۷۰۷۹۳
استان مازندران ساری و میان‌دورود آقای علی بابائی کارنامی انتخاب مرحله اول ۲ ۵۰۳۱۷ ۱۷۱۹۱۵
استان مازندران ساری و میان‌دورود خانم عالیه زمانی کیاسری انتخاب مرحله اول ۲ ۵۵۴۳۲ ۱۷۱۹۱۵
استان مازندران قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی آقای مصطفی معلمی نامزد مرحله دوم ۲ ۲۲۶۱۵ ۱۴۱۹۷۵
استان مازندران قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی آقای علی کشوری نامزد مرحله دوم ۲ ۱۸۰۰۸ ۱۴۱۹۷۵
استان مازندران قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی آقای کمال علی پورخنکداری نامزد مرحله دوم ۲ ۲۱۴۵۹ ۱۴۱۹۷۵
استان مازندران قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی آقای عمران عباسی کالی نامزد مرحله دوم ۲ ۲۶۷۸۹ ۱۴۱۹۷۵
استان مازندران نور و محمودآباد آقای عبدالوحید فیاضی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۲۹۰ ۷۹۷۵۳
استان مازندران نوشهر، چالوس و کلاردشت آقای کامران پولادی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۷۳۴۹ ۹۳۱۶۷
استان مرکزی اراک، کمیجان و خنداب آقای سیدمحمد جمالیان انتخاب مرحله اول ۲ ۴۴۲۴۳ ۱۶۳۵۵۶
استان مرکزی اراک، کمیجان و خنداب آقای نادرقلی ابراهیمی انتخاب مرحله اول ۲ ۳۹۵۶۱ ۱۶۳۵۵۶
استان مرکزی تفرش، آشتیان و فراهان آقای ولی اله بیاتی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۱۷۳۹ ۳۰۸۶۵
استان مرکزی خمین آقای محمد بیات انتخاب مرحله اول ۱ ۸۲۵۳ ۳۶۱۵۷
استان مرکزی ساوه و زرندیه آقای محمد سبزی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۰۸۸ ۸۷۴۵۷
استان مرکزی شازند آقای هوشنگ هادیان پور انتخاب مرحله اول ۱ ۱۰۳۷۸ ۴۴۴۹۱
استان مرکزی محلات و دلیجان آقای محمد جلالی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۴۹۳ ۲۱۴۶۹
استان هرمزگان بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر خانم فاطمه جراره انتخاب مرحله اول ۳ ۷۰۲۱۴ ۲۴۹۰۸۷
استان هرمزگان بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر آقای محمد آشوری تازیانی انتخاب مرحله اول ۳ ۵۵۱۳۹ ۲۴۹۰۸۷
استان هرمزگان بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر آقای احمد مرادی انتخاب مرحله اول ۳ ۹۵۲۳۷ ۲۴۹۰۸۷
استان هرمزگان بندرلنگه، بستک و پارسیان آقای احمد جباری انتخاب مرحله اول ۱ ۳۸۲۴۲ ۸۲۶۲۹
استان هرمزگان میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد آقای سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی انتخاب مرحله اول ۱ ۷۳۷۹۲ ۲۰۷۰۳۲
استان همدان اسدآباد آقای اکبر رنجبرزاده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۶۰۷۹ ۳۷۶۷۸
استان همدان بهار و کبودرآهنگ آقای فتح الله توسلی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۸۱۹۵ ۹۵۷۱۷
استان همدان تویسرکان آقای محمدمهدی مفتح انتخاب مرحله اول ۱ ۱۰۳۹۲ ۳۵۶۴۸
استان همدان رزن و درگزین آقای سیدابوالحسن مصطفوی غمام انتخاب مرحله اول ۱ ۱۶۰۲۸ ۵۵۰۳۴
استان همدان ملایر آقای احد آزادی خواه انتخاب مرحله اول ۲ ۲۲۸۹۷ ۸۸۲۵۵
استان همدان ملایر آقای احمد آریائی نژاد نامزد مرحله دوم ۲ ۱۶۶۱۲ ۸۸۲۵۵
استان همدان ملایر آقای حسین احمدی نامزد مرحله دوم ۲ ۱۶۶۸۷ ۸۸۲۵۵
استان همدان نهاوند آقای علیرضا نثاری انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۴۴۶ ۷۳۵۰۸
استان همدان همدان و فامنین آقای عباس صوفی انتخاب مرحله اول ۲ ۴۷۹۳۴ ۱۷۷۱۳۲
استان همدان همدان و فامنین آقای حمیدرضا حاجی بابائی انتخاب مرحله اول ۲ ۵۸۳۴۹ ۱۷۷۱۳۲
استان چهارمحال و بختیاری اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار آقای حمیدرضا عزیزی فارسانی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۴۴۳۱ ۹۴۱۱۲
استان چهارمحال و بختیاری بروجن آقای غلامرضا میرزائی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۰۶۱۵ ۴۰۶۶۷
استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد، بن ، سامان و فرخ شهر آقای احمد راستینه هفشجانی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۳۷۲۰ ۱۰۱۳۳۷
استان چهارمحال و بختیاری لردگان، خانمیرزا و فلارد آقای سیدروح الله موسوی بیدلی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۶۸۵۰ ۱۳۳۸۸۳
استان کردستان بیجار آقای علیرضا زندیان انتخاب مرحله اول ۱ ۱۰۴۰۳ ۳۵۶۹۵
استان کردستان سقز و بانه آقای محسن بیگلری انتخاب مرحله اول ۱ ۱۶۰۳۵ ۶۵۰۹۶
استان کردستان سنندج، دیواندره و کامیاران آقای سالار مرادی انتخاب مرحله اول ۲ ۲۵۲۳۴ ۱۱۲۹۰۸
استان کردستان سنندج، دیواندره و کامیاران آقای محسن فتحی انتخاب مرحله اول ۲ ۲۴۳۸۳ ۱۱۲۹۰۸
استان کردستان قروه و دهگلان آقای محمدرسول شیخی زاده انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۴۵۸ ۷۰۱۶۳
استان کردستان مریوان و سروآباد آقای امید کریمیان انتخاب مرحله اول ۱ ۱۱۰۶۷ ۵۰۷۱۹
استان کرمان بافت، رابر و ارزوئیه آقای یاسر سلیمانی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۴۹۱۱ ۶۵۳۵۵
استان کرمان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر آقای موسی غضنفرآبادی انتخاب مرحله اول ۱ ۶۸۳۵۴ ۱۳۴۴۶۵
استان کرمان جیرفت و عنبر آباد آقای بهنام سعیدی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۷۶۲۱ ۱۴۲۵۹۲
استان کرمان رفسنجان و انار آقای احمد انارکی محمدی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۶۴۹۲ ۱۱۷۲۶۹
استان کرمان زرند و کوهبنان آقای عبدالحسین همتی سراپرده انتخاب مرحله اول ۱ ۲۸۳۴۴ ۶۴۱۲۶
استان کرمان سیرجان و بردسیر آقای محمد معتمدی زاده انتخاب مرحله اول ۱ ۵۳۷۱۵ ۱۰۴۳۰۷
استان کرمان شهر بابک آقای غلامرضا نویدی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۳۰۲ ۳۳۸۷۶
استان کرمان کرمان و راور آقای شهباز حسن پوربیگلری انتخاب مرحله اول ۲ ۷۴۲۱۹ ۲۲۴۸۵۹
استان کرمان کرمان و راور آقای مجید دوست علی انتخاب مرحله اول ۲ ۷۱۵۶۶ ۲۲۴۸۵۹
استان کرمان کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج، فاریاب و جازموریان آقای منصور شکرالهی انتخاب مرحله اول ۱ ۸۲۵۸۶ ۱۵۸۷۱۲
استان کرمانشاه اسلام آبادغرب و دالاهو آقای مجتبی بخشی پور انتخاب مرحله اول ۱ ۳۰۵۳۷ ۷۱۵۱۳
استان کرمانشاه سنقر آقای سیدجواد حسینی کیا انتخاب مرحله اول ۱ ۱۱۰۱۲ ۴۳۴۰۶
استان کرمانشاه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب آقای فتح الله حسینی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۸۴۳۴ ۷۲۳۶۷
استان کرمانشاه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر آقای رستگار یوسفی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۵۷۷۱ ۵۷۷۵۴
استان کرمانشاه کرمانشاه آقای جهانبخش امینی نامزد مرحله دوم ۳ ۳۱۷۸۲ ۲۴۳۷۴۵
استان کرمانشاه کرمانشاه آقای فضل اله رنجبر نامزد مرحله دوم ۳ ۳۴۱۳۸ ۲۴۳۷۴۵
استان کرمانشاه کرمانشاه آقای عبدالرضا مصری نامزد مرحله دوم ۳ ۴۷۶۷۱ ۲۴۳۷۴۵
استان کرمانشاه کرمانشاه آقای محمد رشیدی انتخاب مرحله اول ۳ ۶۱۰۵۸ ۲۴۳۷۴۵
استان کرمانشاه کرمانشاه آقای ابراهیم رحیمی زنگنه نامزد مرحله دوم ۳ ۲۹۹۸۶ ۲۴۳۷۴۵
استان کرمانشاه کنگاور، صحنه و هرسین آقای وحید احمدی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۲۵۷۶ ۹۵۴۸۱
استان کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد، دنا و مارگون آقای محمد بهرامی سیف آباد انتخاب مرحله اول ۱ ۷۱۷۴۷ ۱۸۸۴۵۲
استان کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه، بهمنی، چرام و لنده آقای سیدمحمد موحد انتخاب مرحله اول ۱ ۴۸۳۴۵ ۱۱۵۶۲۲
استان کهگیلویه و بویراحمد گچساران و باشت آقای غلامرضا تاج گردون انتخاب مرحله اول ۱ ۴۱۱۶۷ ۶۸۲۱۷
استان گلستان رامیان و آزادشهر آقای جمشید قائم مقام انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۶۵۹ ۷۳۴۹۱
استان گلستان علی آباد کتول آقای رحمت اله نوروزی انتخاب مرحله اول ۱ ۳۲۷۸۷ ۶۸۴۰۵
استان گلستان مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه آقای سیدنجیب حسینی انتخاب مرحله اول ۱ ۵۴۳۳۶ ۱۴۱۷۷۳
استان گلستان کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان آقای عبدالجلال ایری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۶۸۲۶ ۱۲۰۱۶۵
استان گلستان گرگان و آق قلا آقای رمضانعلی سنگدوینی انتخاب مرحله اول ۲ ۵۴۸۴۳ ۲۰۴۸۵۰
استان گلستان گرگان و آق قلا آقای عبدالغفور امان زاده انتخاب مرحله اول ۲ ۵۱۵۸۲ ۲۰۴۸۵۰
استان گلستان گنبد کاووس آقای قرجه طیار نامزد مرحله دوم ۱ ۲۱۸۶۱ ۱۲۲۲۳۱
استان گلستان گنبد کاووس آقای عبدالحکیم آق ارکاکلی نامزد مرحله دوم ۱ ۲۰۵۵۹ ۱۲۲۲۳۱
استان گیلان آستارا آقای ولی داداشی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۶۴۷۴ ۴۸۴۲۵
استان گیلان آستانه اشرفیه آقای ابراهیم نجفی اسپیلی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۷۴۹۰ ۳۲۶۴۴
استان گیلان بندرانزلی آقای احمد دنیامالی انتخاب مرحله اول ۱ ۸۱۴۷ ۳۰۹۴۳
استان گیلان رشت و خمام آقای محمدرضا احمدی سنگر انتخاب مرحله اول ۳ ۳۲۲۷۳ ۱۵۷۹۳۹
استان گیلان رشت و خمام آقای جبار کوچکی نژادارم ساداتی انتخاب مرحله اول ۳ ۴۵۶۱۴ ۱۵۷۹۳۹
استان گیلان رشت و خمام آقای مهدی فلاح انتخاب مرحله اول ۳ ۳۴۶۸۲ ۱۵۷۹۳۹
استان گیلان رودبار آقای مهرداد گودرزوندچگینی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۷۸۸ ۴۳۹۳۶
استان گیلان رودسر و املش آقای محمد علی جانی شوکی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۸۵۸۷ ۷۱۷۲۴
استان گیلان صومعه سرا آقای سعید رحمت زاده پشتیری انتخاب مرحله اول ۱ ۲۴۷۶۰ ۶۰۲۶۰
استان گیلان طوالش، رضوانشهر و ماسال آقای یاسر اسلام دوست کاربندی انتخاب مرحله اول ۱ ۴۴۱۶۱ ۱۳۹۴۱۱
استان گیلان فومن و شفت آقای سیدکریم معصومی خسروآبادی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۲۰۵۵ ۷۳۴۶۲
استان گیلان لاهیجان و سیاهکل آقای سلمان زارع انتخاب مرحله اول ۱ ۱۹۰۲۳ ۵۵۸۱۰
استان گیلان لنگرود آقای مهرداد لاهوتی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۴۹۳۶ ۵۱۷۴۱
استان یزد اردکان آقای مصطفی پوردهقان اردکان انتخاب مرحله اول ۱ ۱۲۲۷۱ ۳۳۶۳۴
استان یزد تفت و میبد آقای سیدجلیل میرمحمدی میبدی انتخاب مرحله اول ۱ ۱۹۹۹۴ ۵۳۷۲۸
استان یزد مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست آقای محمدرضا صباغیان بافقی انتخاب مرحله اول ۱ ۲۳۴۸۵ ۸۴۲۱۰
استان یزد یزد، اشکذر، زارچ  و بخش ندوشن آقای محمدصالح جوکار انتخاب مرحله اول ۱ ۸۱۶۳۴ ۱۵۷۳۷۶
 
ارسال نظر: