جوابیه‌ی سازمان برنامه به نامه‌ی جمعی از متخصصان حوزه شهرسازی

کدخبر: 2378024

رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن، استفاده مؤثرتر از زمین‌های قابل بهره‌برداری در تولید مسکن و به‌کارگیری بیشتر منابع بخش خصوصی است

نسیم‌آنلاین: مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتشار نامه‌ی جمعی از متخصصان شهرسازی درخصوص برنامه هفتم توسعه، توضیحی ارسال کرد که متن آن به شرح ذیل است: 

ضمن قدردانی از طرح دیدگاه های نویسنده محترم آن رسانه در خصوص لایحه برنامه هفتم، به استحضار می‌رساند بخش مسکن لایحه برنامه هفتم توسعه در شرایطی تنظیم شده است که تعداد زیادی از قوانین دائمی در بخش مسکن رویکردهای اصلی در این بخش را تعیین کرده‌اند. از جمله این قوانین دائمی که در سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، قانون جهش تولید مسکن است که جهت‌گیری‌های کلی در بخش مسکن، شامل نحوه تأمین زمین و منابع مالی و نظایر آن را تعیین کرده و بسیاری از احکام برنامه هفتم در بخش مسکن، در هماهنگی با قانون یادشده تنظیم شده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه با شناسایی مسائل کلیدی بخش مسکن، شامل استطاعت‌پذیری پایین مسکن برای بسیاری از گروه‌های درآمدی و مساله بافت‌های فرسوده شهری، تلاش شده برای حل بخشی از این مشکلات، موانع تولید مسکن با قیمت مناسب برطرف شود. از این‌رو، برنامه هفتم توسعه برای کاستن از مشکل تامین زمین و محدودیت در تامین منابع مالی، رویکرد استفاده موثرتر از زمین‌های قابل بهره‌برداری در امر تولید مسکن و به‌کارگیری بیشتر منابع بخش خصوصی اهتمام ورزیده است. استفاده از اراضی در برنامه هفتم به‌طور عمومی منوط به ایجاد واحد مسکونی و افزایش عرضه مسکن بوده و هیچ نشانی از ایجاد امکان حبس و احتکار زمین در مواد پیشنهادی لایحه وجود ندارد. همچنین رعایت ضوابط شهرسازی و سند ملی آمایش سرزمین و اجتناب از بارگذاری در مناطق پرتراکم، از الزامات مورد تاکید برنامه بوده است.

ارسال نظر: