پافشاری دیوان عدالت اداری بر مقابله با تبعیض

کدخبر: 2373439

دیوان عدالت اداری دستورالعمل نقل‌وانتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی را ابطال کرد

نسیم‌آنلاین:

خبر- هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد را مبنی بر نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی به محل خدمت عضو هیات علمی را باطل کرد.

تحلیل- این چندمین بار است که دیوان عدالت اداری رای به ابطال دستورالعمل درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی ‌می‌دهد. پیش از سال 92 مصوبه‌ی هیئت وزیران و وزرای علوم و بهداشت در این خصوص ابطال شده بود. در سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد تفویض کرد. اقدامی که تا امروز باعث اجرای این دستورالعمل ناعادلانه شده بود. به نظر می‌رسد این بار دیوان عدالت اداری جلوی تصمیم نادعادلانه و فراقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایستاده است.

ارسال نظر: