تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف

کدخبر: 2375644

شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردهای گسترش فرهنگ تصویب کرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ 84/5/4 در چارچوب اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 413 مورخ 76/11/14) راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نمود:
1ـ توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها؛
2ـ تبیین دایمی جایگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقایسه آن با سایر مکاتب به منظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روی آوردن به جاذبه‌ها و شخصیت‌های کاذب؛
3ـ تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛
4ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه مراکز اداری و آموزشی؛
5ـ تبیین آموزه‌های دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با قابلیت‌ها و ویژگی‌های زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها؛
6ـ احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛
7ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛
8ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب درعرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیانهای اخلاقی خانواده و جامعه؛
9ـ تبیین دیدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بیان، فلسفه، احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی جوانان و نوجوانان با شیوه‌های جذاب؛
10ـ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب‌های اجتماعی؛
11ـ افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر؛
12ـ اهتمام جدی نهاد خانواده نسبت به تامین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان به ویژه دختران و تاثیر آن در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی آنها؛
13ـ تبیین نقش عفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و تاثیر آن بر استقلال فرهنگی و سیاسی کشور؛ 14ـ تقویت روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیان مستدل و منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و پرهیز از تقلید کورکورانه از مد‌های غربی و تقویت مدگرایی ملی؛
15ـ تبیین ریشه‌های تاریخی و فرهنگی و نشانه های روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه تاریخی و تمدن فرهنگی؛
16ـ زمینه سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت و بروز قابلیت‌ها و توانمندیها و تامین مطالبات خود به منظور جلوگیری از بروز جلوه‌گری‌های نامناسب در حیطه فرهنگ عفاف و حجاب؛
17ـ اختصاص بخشی از موضوعات تحقیقاتی به بررسی «زمینه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسی تاثیرات محصولات فرهنگی کشور بر این موضوع؛
18ـ تشویق و ترغیب خانواده‌ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معیارهای شرعی انتخاب همسر، حقوق و وظایف یکدیگر، تقویت روحیه ساده زیستی و قناعت پیشگی در زندگی؛
19ـ تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در برنامه‌ریزی و تامین امکانات لازم جهت رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛
20ـ توسعه فعالیت‌های بنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خیرین در امر ازدواج جوانان؛
21ـ ارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای و توانمندیهای جوانان جهت توسعه طرح‌های خود اشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینه‌های مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز ازدواج، تشکیل خانواده و نهایتاً توسعه فرهنگ عفاف؛
22ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیه رسانه‌های کشور نسبت به ارایه الگوی مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگی خود (فیلم، سریال، تیاتر و…) و پرهیز از ایجاد تضاد و تناقض برای جوانان در این امر؛
23ـ جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف و حجاب در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی؛
24ـ جهت دهی و تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت سازمان ها، احزاب، تشکل‌های غیردولتی و هییت های مذهبی در کشور؛
25ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقلال فرهنگی و اقتصادی؛
26ـ سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب به روش‌های صحیح تبلیغ و استفاده بهینه از آنها در مجامع دینی و خودجوش مردمی؛
27ـ نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجلات سینمایی در خصوص رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛
28ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری و پرهیز از یک سونگری؛
29ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طریق معرفی سیره عملی معصومین (ع)، بزرگان علمی و ادبی و فرهنگی، منطبق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط سنی جوانان.
30ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و عفاف با حضور و فعالیت‌های اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛
31ـ توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در جهت تبیین و تعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و حجاب در ارائه برنامه ها و کالاهای فرهنگی؛
32ـ تربیت و توسعه نیروی انسانی مومن، کارآمد و آشنا به مسایل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخورد‌های خشن، فیزیکی و تحقیر آمیز با متخلفین؛
33ـ هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجار‌ی‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون؛
34ـ ارتقای سطح آگاهی وایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسیولیت آنها؛
35ـ طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب؛
36ـ ترغیب مسیولین و مدیران نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادرات، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی برای شاغلین و مراجعین؛
37ـ توسعه و تنوع بخشی به الگو‌های مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا شناختی جوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت از حجاب؛
38ـ توجه دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگساز به مد به عنوان مولفه‌ای نوین و تاثیر گذار در جهت‌دهی به نوع پوشش و آراستگی جوانان؛
39ـ تشویق وترغیب و تبلیغ نماد‌ها و الگو‌های لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبلیغ الگو‌های مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی؛
40ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛
41ـ ایجاد زمینه‌های دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی و حمایت از طراحان و تولید کنندگان آن؛
42ـ ایجاد زمینه تبادل فرهنگی ملل اسلامی از طریق ارایه الگو‌ها ونماد‌های پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی؛
43ـ فراهم ساختن زمینه‌های امکان رقابلت برای تولید کنندگان داخلی و حمایت مالی از آنها؛
44ـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس‌های منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی؛
45ـ تهیه مقررات لازم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛
46ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد گردید.
1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیته)
2ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی (نایب رییس کمیته)
3ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی (دبیر کمیته)
4ـ نماینده سازمان ملی جوانان
5ـ نماینده وزارت اطلاعات
6ـ نماینده نیروی انتظامی
7ـ نماینده وزارت کشور
8ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
9ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش
10ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
11ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
12ـ نماینده سازمان صدا و سیما
13ـ نماینده وزارت بازرگانی
14ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر
15ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
16ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
17ـ نماینده وزارت مسکن وشهرسازی
18ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
19ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
20ـ نماینده گمرگ جمهوری اسلامی ایران
21ـ نماینده سازمان تربیت بدنی 22ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان
47ـ کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه راهکار‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نقش دستگاه‌های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
 
سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
ارسال نظر: