عفاف و حجاب، ملاک ارزیابی دستگاه‌های اجرایی

کدخبر: 2377116
خبرنگار:

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی براساس عمل به قانون عفاف و حجاب ارزیابی و در شهریور براساس این مساله رتبه بندی می‌شوند.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در مورد اقدامات این نهاد برای گسترش عفاف و حجاب گفت: ضمن اینکه منشور اخلاقی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و باید براساس آن عمل شود در ارزیابی جشنواره شهید رجایی یکی از محورهایی که دستگاه‌های اجرایی براساس آن ارزیابی می شوند عملکردشان در اجرای قانون عفاف و حجاب است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی براساس این مساله ارزیابی و در شهریور براساس این ارزیابی رتبه بندی می‌شوند.

مهرماه سال 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای با عنوان «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد. در این مصوبه که در جلسه دوازدهم شهریور سال 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود و « تقویت ساختار و سازمان مناسب برای اجرای وظایف اختصاصی عفاف و حجاب دستگاههای اجرایی کشور با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاهها».را برعهده سازمان امور اداری و استخدامی گذاشته است.

 

 

ارسال نظر: