ذخایر آب سدهای کشور ۱۸ درصد افزایش یافت

کدخبر: 2376668

بررسی وضعیت حجم آب موجود در سدهای کشور تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه نشان از رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال آبی پارسال دارد.

 

نسیم آنلاین: وضعیت ذخایر آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۱) تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه نشان از آن دارد که نسبت به مدت مشابه در سال آبی پارسال با ۱۸ درصد رشد روبرو شده که بیانگر آن است بهترشدن وضعیت منابع آبی است.

حجم آب موجود در سدهای کشور در حالی از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه به رقم ۳۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان پارسال ۲۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون مترمکعب بوده است. همچنین میزان ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری با رشد ۲۷ درصدی همراه شده است.

حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه به رقم ۳۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون مترمکعب بالغ شده است. پارسال این میزان ۲۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب خروجی از سدها نیز با رشد ۱۰ درصد روبرو شد.

حجم خروجی آب از سدها از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بود درحالی‌که پارسال این عدد ۱۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر بود.

ارسال نظر: