درباره ما

کـه را مـجـال سـخـن گـفـتن است به حضرت او

"نـسـیـم" صـبـا کـایـن "پـیـام" بـگـذارد

 

به حکم "گزیده‌گویی قرار است بی هیچ مقدمه و حاشیه ای از نسیمی بگوئیم که در فضای رسانه‌ای ایران اسلامی می‌وزد.

نسيم نگاهش به "آرمان" است؛ آرماني كه منشاء و سرچشمه‌اش توحيد و عدل و نبوت و امامت و معاد است، و پرتو اين نور كه در عصر "غربت انسانيت"، در انقلاب اسلامي ايران متجلي شده است را ارج مي‌نهد.

«نسیم»؛ به قواعد حرفه‌اي رسانه –به شرط رعايت اخلاق اسلامي – احترام مي‌گذاردوبه آن پايبنداست.

«نسیم»؛ به دنبال راهكارهايي براي انتقال بهتر و نفوذ عميقتر پيام است.

«نسیم»؛ قائل به ساختارشكني در برخي روش‌ها و فرمول‌هاي خبرنويسي منسوخ‌شده است.

«نسیم»؛ "مهمترين" رويدادهاي سراسر جهان را در "سريعترين" زمان ممكن و در "جذاب ترین" شكل ممكن به مخاطب عرضه مي‌كند.

«نسیم»؛ دايره اطلاع رساني خود را در ذيل قانون اساسي جمهوري اسلامي تعرف كرده و در موضوعات ممنوعه و مخل مباني ديني و امنيت ملي ورود پيدا نمي‌كند.

«نسیم»؛ بر اساس رويكرد "مساله محور" به موضوعات مختلف مي‌پردازد و نگاهي اصلاحي به معضلات دارد.

«نسیم»؛ به اصل "بي‌طرفي" اعتقاد دارد ولي قائل به "خنثي‌نويسي" نيست.

«نسیم»؛ از منظر "گفتمان انقلاب اسلامي" به مسايل مي‌نگرد و سعي دارد "شرايط موجود" را به "آنچه كه بايد باشد" تغيير دهد.

«نسیم»؛ علاوه بر رويكرد توليد محور، به فرآيند "توزيع محتوا" اعتقاد دارد و بر همين اساس به رسانه "توزيع محور" مشهور شده است.

«نسیم» محتواي توليد شده خود و محتواي بازتوليدي مناسب ديگر رسانه‌ها را با ملاحظه دسته بندي مخاطبان بر اساس ذائقه، سطح سواد، گرايش، طبقه اجتماعي، شغل و... در بسترهاي مختلف از جمله سايت، پيامك، پیام رسان ها، شبكه هاي اجتماعي و ايميل‌ها بين مخاطبان توزيع مي كند.