احزاب در ایران
  • |

    انتخابات 1402 مجلس در راه است و فعالین سیاسی دغدغۀ مشارکت فعال مردمی در این انتخابات را دارند. به دیدگاه برخی گره مشارکت سیاسی با فعالیت احزاب باز می‌شود؛ اما چیزی که مورد توافق است این است که در ایران حزب واقعی و جدی وجود ندارد. اما مشکل فعالیت حزبی در ایران چیست؟

  • |

    وضعیت احزاب در ایران یکی از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. یکی از شیوه‌های رسیدن به شناختی از وضعیت احزاب، هم صحبت شدن با فعالین این حوزه است.

  • |

    ما به‌عنوان حزب کارت حمایت‌های مردمی نداریم/ حاکمیت تقریباً خالی از احزاب است/ هر فردی که به‌واسطه حزب وارد حاکمیت می‌شود پس از آن معمولاً از فضای حزب خود فاصله می‌گیرد.