اقتصاد تحریم
 • |

  آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم گیر، صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم گیری، ناخودآگاه از موقعیت های «دارای منفعت برای شخص یا صنف خود» اثر می پذیرند و این باعث می شود تصمیماتی که اتخاذ می کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر نماید.

 • |

  دکتر مجید شاکری با بررسی امکان رفع تحریم در مدت زمان کوتاه به تحلیل انتخابهای ایران در مواجهه با پیشنهادات طرف غربی پرداخت

 • |

  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر شد به بررسی احتمال رفع واقعی و نه صرفا کاغذی تحریم ایران توسط آمریکا پرداخت و به این سوال پاسخ داد که اقتصاد ایران با در نظر گرفتن این احتمال باید چطور اداره شود.

 • |

  بین ۵ تا ۱۰ درصد مشکلات ناشی از به تحریم هاست، لذا همین اندازه را می توان به گردن آقای ترامپ انداخت. عدم بازگشت ارز به داخل، شاید از جهاتی تقصیر دولت آمریکا باشد اما اشکالات رفع نشده و بی تفاوتی های دولت در چند سال گذشته در تدوین مقررات لازم برای بازگشت ارز به کشور را نمی توان به آمریکا نسبت داد. دولت باید بپذیرد بیش از ٩٠ درصد مسائل و مشکلات ما ناشی از کم کاری خود دولت است،

 • |

  رییس اتاق ایران و چین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را با توجه به شرایط تحریمی،بر تجارت خارجی کشور بی تاثیر دانست وگفت:اثرات FATF بیش از اینکه واقعیت اقتصادی باشد،شوک روانی و سیاسی است.