بودجه فرهنگی
 • |

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: امسال گام‌های بزرگی برداشتیم و از مجاری مختلف اجرایی و تقنینی این مساله را دنبال می‌کنیم که سنگ بنای کار مهمی است تا فرهنگ در دولت مردمی به جایگاه اصلی خود بازگردد.

 • |

  وزیر فرهنگ در هشتصد و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: وعده حمایت دولت و وزارت فرهنگ از برنامه‌های مصوب فرهنگی استان‌های دارای سند بُرِش فرهنگی محقق شده و تخصیص منابع مالی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است.

 • |

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با نگاه حامیانه دولت سیزدهم به حوزه فرهنگ و هنر و همکاری مجلس امسال انقلاب جدیدی در بخش بودجه‌های فرهنگی کشور شکل گرفته و قرار است اعتبارات قابل توجهی به تقویت جریان‌های فرهنگی منطبق بر الگوهای ایرانی و اسلامی اختصاص یابد.

 • |

  رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه امروز جامعه نیازمند توجه بیشتر به موضوعات فرهنگی است، گفت: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید به جایگاه واقعی خود برگردد. این سازمان زمانی موفق بود که حتی ریالی از شهرداری تهران دریافت نمی کرد و با همین رویکرد نیز از ابتدا ایجاد شد.

 • |

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اختصاص یک درصد هزینه شرکت های دولتی و بانک ها به عرصه فرهنگ با تدوین آئین نامه بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه در هیئت دولت خبر داد.