بودجه ۱۴۰۱
 • |

  سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس سازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند، به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق آن‌ها نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش نیابد، برق آن مجموعه را قطع خواهیم کرد.

 • |

  استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: مشخص نیست چرا مسولین کشور به شوک درمانی عادت دارند. نکته مهم این است که حتی اگر مایل به اصلاح هستند چرا اصرار دارند با شوک شدید اقتصاد را اصلاح کنند.

 • |

  در سال 1400 که سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی 63 هزار و 544 میلیارد تومان بود، نقد‌های زیادی به این تخصیص وارد شد، درحالی که در مقایسه با قانون بودجه 1399 رشدی 51 درصدی را شاهد بود. اما این رشد دوامی نداشت و در سال 1401 روند تخصیص نزولی پیش رفت.

 • |

  استاد اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: تردید مجلس در تصویب حذف ارز ترجیحی، پیش از مسائل جدید روز، ناشی از گزارش‌های امنیتی و عدم اطمینان به برنامه‌های دولت برای جبران حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه بود.

 • |

  کارشناس بازار کار و کارگری گفت: علی رغم اینکه دولت تلاش کرد با کمک مجلس به انتقادات پاسخ بدهد و شرایطی را برای عدم آسیب دیدن مردم فراهم کند، اما مجلس به یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد.

 • |

  نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.

 • |

  کاهش مالیات حقوق افرادی که سال آینده 20 تا 25 میلیون تومان حقوق می‌گیرند موجب تبعیض و در نهایت ایجاد شکاف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود.

 • |

  دولت سالهاست به فکر تامین بودجه از طریق فروش اموال مازاد خود است اما ظاهرا نتوانسته در این امر مطابق انتظار حرکت کند