تبعیض
  • |

    کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و از آن مهم‌تر توزیع نامناسب و حتی ناعادلانه آن روند خدمت‌رسانی به بیماران را دچار مشکل می‌کند.

  • |

    احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه از رئیسی خواست به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح این مصوبه را در دستور کار قرار دهد

  • |

    در جمع سیاست‌مدارها و اقتصاددان‌ها، وقتی صحبت از سنجش نابرابری می‌شود، «ضریب جینی» پای ثابت اغلبِ تحلیل‌هاست. آن‌ها، برای دفاع از وضع موجود، معمولاً می‌گویند ضریب جینی ثابت مانده است. اما انگس دیتون، برندۀ نوبل اقتصاد، به همراه همسرش آنه کیس، می‌گوید ضریب جینی می‌تواند برای سال‌ها تکان نخورد و درعین‌حال نظام‌های اجتماعی مثل نظام سلامت و آموزش روزبه‌روز به شکاف طبقاتی دامن بزنند. آنگاه محاسبۀ دقیق اعشار این شاخص هیچ سودی نخواهد داشت. ضریب جینی چگونه مؤلفه‌های اساسی نابرابری را نادیده می‌گیرد؟