حجاب
 • |

  چند سالی است که اظهارات جریان تندروی فرهنگی در کشور هزینه‌های بسیاری برای نظام رقم زده است. جریانی که تعهدی به تصویب قانون و کمک به حل مسئله ندارند و صرفا با طرح شعارهای رادیکال فرهنگی به دنبال جلب همراهی بخشی از جریان فرهنگی مذهبی در کشور هستند.

 • |

  نیروی انتظامی موظف است حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی را در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن، اعلام نماید. سوال اینجاست که آیا این حدود و ضوابط قانونی، توسط نهادهای مربوطه تعیین شده‌ است؟

 • |

  جنجالی که آقای هاشمی گلپایگانی ساخت، بازگویی یک فراز از "طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف(ویرایش هفتم)" بود. گرچه از جمله ویژگی های طرح "عدم تنش زایی" بیان شده اما اولین گفتن ها از آن چنین تنشی را موجب شد.

 • |

  بازخوانی یکی از سخنرانی‌های شهیدبهشتی درخصوص مسئله‌ی آزادی که نگاه شهیدبهشتی به مسئله‌ی حجاب در جامعه را نشان می دهد

 • |

  با توجه به مطالعاتی که بر روی سیاست‌های دهه‌های گذشته سازمان صدا و سیما صورت گرفته، وزن سیاست‌های مربوط به پوشش و حجاب زنان بر سایر موارد و مفاد سیاست‌ها و قوانین می چربد.