حقوق و دستمزد
 • |

  تحلیل تاریخی نشان می دهد همواره فضای کارمندی کشور از مواهب بهره‌مندی‌های بیشتری در نظام جبران خدمات نسبت به فضای کارگری برخوردار بوده است؛ اگر قرار بر اجرای سیاست قله‌تراشی باشد، اتخاذ تدابیری در جهت ارتقای سطح دستمزد بخش کارگری در اولویت است.

 • |

  با رأی مثبت کمیته مزد به هزینه معیشت ۶ میلیون‌ و ۸۹۵ هزار تومانی خانوارهای کارگری، عملا تحمیل هزینه حدود ۲ میلیون تومانی به خانوارهای کارگری در سال ۹۹ تأیید شد.

 • |

  دکتر موحدی بکنظر استاد دانشگاه در گفتگو با نسیم آنلاین با اشاره به افزایش یکسان 25 درصدی حقوق‌ها این تصمیم را موجب ایجاد تبعیض میان طبقات مختلف جامعه دانست.

 • |

  رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود که نقش بی طرف در تعیین دستمزد است توجه ندارد گفت: در حالی که یک ماه به پایان سال باقی مانده است، دولت و کارفرمایان در تعیین هزینه سبد معیشت تعلل می کنند.

 • |

  دکتر خاندوزی نماینده‌ی مجلس در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین به این سوال پاسخ داد که چگونه عملکرد سازمان برنامه و بودجه در حوزه دستمزد منجر به فشار گروه‌های خاص به مجلس شده است.

 • |

  دکتر موحدی بکنظر استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش حقوق کارمندان دولت، راه تامین اعتبار آن را کاهش حقوق مدیران اعلام کرد.

 • |

  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سالهاست عقب مانده،گفت:طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با ۳.۳نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان است.