خودروی خارجی
  • |

    بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نیاز سالانه نزدیک به1.5 میلیون دستگاه خودرو در کشور، با وضعیت فعلی تولید یک میلیون دستگاه خودرو، واردات 70 هزار دستگاه به تنظیم بازار کمکی نخواهد کرد مگر اینکه در سال آینده تیراژ تولید داخل به 1.5 میلیون دستگاه نزدیک شود.

  • |

    واردات خودروی دست دوم در بسیاری از کشورها امری طبیعی بوده و جزوی از چرخه تأمین و عرضه خودرو به بازار آنها به شمار می رود. روسیه، انگلیس و حتی امارات متحده عربی یکی از وارد کنندگان خودروی دست دوم در جهان هستند.