سربازی اجباری
  • |

    به دنبال کنفرانس خبری سردار شکارچی درخصوص طرح اصلاح سربازی و کنایه به اقدامات صورت گرفته در چند ماه گذشته از جمله پرونده نسیم‌آنلاین با عنوان شهروند درجه صفر، موج جدیدی از انتقادات نسبت به موضع سردار شکارچی مطرح شد.

  • |

    همچنان که زمان می‌گذرد، بر شمار کسانی که علیه سیستم سربازی اجباری سخن می‌گویند اضافه می‌شود و این مسئله درحال تبدیل به یک خواست و پویش فراگیر و همگانی، از تمام طیف‌ها و اقشار جامعه است.