سرباز راهور
  • |

    حالا که غبارهای ماجرای برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور فرو نشسته، نباید اصل موضوع سربازی اجباری و تبعات اجرای آن به روش کنونی را نادیده گرفت. تلاش برای اصلاح این روند، قطعا به نفع مردم و از مسئولیت های اصلی رسانه ها و تریبون داران است.

  • |

    ورود فرماندهی محترم نیروی انتظامی به موضوع برخورد نماینده‌ی مجلس با سرباز راهور قابل تقدیر است. به نظر می‌رسد نیروی انتظامی عزم جدی برای دفاع از نیروهای خود در برابر هرگونه تعدی قانون‌‎شکنان را دارد و برایش سرباز فرقی با نیروی کادری نمی کند.