طرح عفاف و حجاب
  • |

    برعکس آنچه رئیس پلیس بارها مورد تاکید قرار داده است، گشت ارشادی که امروز مستقل از رسیدگی به جرم کیفری اجرا میشود هیچ مبنای قانونی ندارد. ریشه‌ی به وجود آمدن فرآیندی مثل گشت ارشاد را باید در ضعف شدید حکمرانی فرهنگی در کشور جست‌وجو کرد.

  • |

    رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده: با هدف تسهیل اجرا، خلاءهای قانونی، اجرایی و بودجه‌ای طرح "عفاف و حجاب" در دستگاه‌های اجرایی، بررسی می‌شود/ این آسیب‌شناسی، با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود

  • |

    سوال ملی از وزیر کشور درباره "عدم اجرای طرح حجاب و عفاف" به صحن علنی مجلس ارجاع شد‬/ موسوی لارگانی، طراح سوال در گفتگو با« نسیم»: از پاسخ های وزیر قانع نشدم/ وزیر با بهانه‌جویی گفت "شش ماه از عمر کاریش می‌گذرد و امکانات لازم را برای انجام طرح ندارد"