غریب
  • |

    غریب در برقراری ارتباط با مخاطب زبان سختی دارد و به خوبی به شخصیت‌ها، مضامین و جهان هرکدام پرداخته نشده است. ساخته لطیفی و عنقا، اثری با صحنه‌های غلیظ و کاملا خشن جنگی است. وضوح قابل توجهی در ارائه پیام‌های اخلاقی و سیاسی دارد و وقایع نسبت به شخصیت‌ها برجسته‌ترند.