فرهنگ
 • |

  احمد راستینه می‌گوید بودجه فرهنگی و هنری لایحه 1402 متناسب با رشد بودجه عمومی کشور نبوده است. او همچنین از نامه اعتراضی کمیسیون فرهنگی به رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده است.

 • |

  با تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع رویکرد دبیر جدید در حکمرانی فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویکردی که بوی تغییر را نسبت به رویکردهای پیشین به مشام می‌رساند.

 • |

  گزارشی از وضعیت فرهنگ در برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب برای دست یافتن به الزامات سیاستی - تقنینی برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ

 • |

  در این نوع از عزاداری که بر اساس گزارش‌های خبری، از چند هفته قبل از شروع محرم تمرین آن آغاز می‌شود، عنصر نمایش بسیار پررنگ است. نمایشی‌بودن بیش از حد این مدل از عزاداری‌ها را می‌توان نشانه‌ی پیروی این هیات‌ها از جریان سیاسی خاصی دانست.

 • |

  سهیل اسعد، فعال فرهنگی آمریکای لاتین معتقد است ضعف ایران در دیپلماسی فرهنگی به فهم اشتباه دستگاه‌های فرهنگی از کلمه «ارتباط» به عنوان یک «امر دوطرفه» باز می‌گردد.

 • |

  با توجه به مطالعاتی که بر روی سیاست‌های دهه‌های گذشته سازمان صدا و سیما صورت گرفته، وزن سیاست‌های مربوط به پوشش و حجاب زنان بر سایر موارد و مفاد سیاست‌ها و قوانین می چربد.

 • |

  استاد ذوعلم گفت: این‌ها همه لوازم یک نسل تمدن‌ساز است که متأسفانه ما در متن برنامه درسی و تربیتی‌مان، در حال حاضر این مفاهیم و جهت‌گیری‌ها را به طور شفاف و اثرگذار نمی‌بینیم، تلاش‌هایی شده است، ولی کافی نیست. معتقدم، متخصصانِ جوانِ اندیشه‌ورز، خودباور، انقلابی و مطالبه‌گر می‌توانند به آموزش و پرورش رسمی ما کمک کنند تا روند تحولی قوی‌تر دنبال شود.