قالیباف
 • |

  به‌هر‌حال این ماجرا اتفاق افتاده و اتفاق بدی است، ایام، ایام ماه مبارک رمضان است، شرایط اقتصادی بد است، درنهایت اینکه یک فیلم دیده می‌شود که فرزندان یکی از سران سه‌قوه خارج از کشور با حجم زیادی از بار می‌آیند چیزی است که هیچ‌جور نمی‌توان آن را توجیه کرد.

 • |

  به نظر می‌رسد با وجود اینکه صادرات برخی اقلام ایران طی این 10 سال دستخوش تغییرات زیادی شده اما صادرات این اقلام کمتر کاهش یافته است. درمجموع آنچه از آمارهای گمرک ایران و گمرک ترکیه مشاهده می‌شود، این است که کاهش صادرات ایران به ترکیه عمدتا از مسیر صادرات نفت و اقلام نفتی و فرآوردهای آن اتفاق افتاده است.

 • |

  با توجه به اظهارات رئیس سازمان استخدامی کشور مبنی بر وضع نامطلوب ارائه اطلاعات حقوق و دستمزد مجلس در سامانه حقوق و دستمزد، بهترین فرصت برای تحقق اولین گام صحبت‌های رئیس مجلس است. مسئله‌ای که عمل یا انفعال رئیس مجلس در قبال آن، نشان دهنده‌ی عیار شعارهای اهالی بهارستان است.

 • |

  بر پایه توافق، قرار بود تهران به مدت سه‌ماه اطلاعات دوربین های تاسیساتی را ضبط کند و نزد خود نگه دارد و در این مدت آژانس نه به این تاسیسات و نه به اطلاعات دوربین ها دسترسی نداشته باشد و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی بماند. اگر پس از سه‌ماه، تحریم‌ ها به‌طور کامل لغو شد ایران این اطلاعات را دراختیار آژانس می گذارد وگرنه اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. این فرصت سه‌ماهه، اول خردادماه به پایان رسید.