قانون کار
 • |

  در برنامه هفتم توسعه کارآموزان بدون هیچ توجیه قانونی، امنیت شغلی و حداقل دستمزد خود را از دست می‌دهند. از بین رفتن تضمین‌های قانون کار نه فقط به ضرر کارگر بلکه به ضرر بازار نیروی کار است و مجلس باید حین بررسی این برنامه، تضاد این مواد با قانون کار را درنظر بگیرد

 • |

  30 سال است که کارگران در ترس دائمی از تمدید نشدن قرارداد کاری زندگی می‌کنند و ابهام در قوانین، موجب دعوایی طولانی بین کارگر و کارفرما شده است. حالا زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح قانون کار از سمت هیئت دولت شنیده میشود و به 5 اصلاحیه احتمالی اشاره شده است اما این اصلاحات به نفع کارگر است یا کارفرما؟

 • |

  زمزمه‌های اصلاح قانون کار از سوی هیئت دولت شنیده می‌شود. این در حالی است که درست دو ماه پیش، مزد 27 درصدی برای سال 1402 تصویب شده است و علی‌رغم اعتراضات گسترده کارگری به این مسئله دولت همچنان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. اما آیا می‌توان امیدوار بود که داستان اصلاحیه اخیر به نفع کارگر تمام شود؟

 • |

  عبدالملکی را می‌توان حامی اصلی افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران نامید. گزارشی از اتفاقاتی که به استعفای عبدالملکی، وزیر کار وقت منجر شد