مخاطبان تلویزیون
 • |

  درمورد کاهش مخاطبان تلویزیون توضیحات گوناگونی مطرح می‌شود؛ از مقایسه با دیگر کشورها تا اشاره به «کاهش جهانی مخاطبان تلویزیون». اما آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها هنوز تلویزیون پرمخاطب و پرطرفدار است.

 • |

  مقایسه‌ی میزان مخاطبان اخبار تلویزیون‌های ملی کشورهای مختلف می‌تواند اطلاعات جالب توجهی به ما عرضه دارد. هرچند باید از نتیجه‌گیری عجولانه در این مورد پرهیز کرد.

 • |

  میزان بینندگان برنامه‌های رسانه‌ی ملی در طول سال از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر می‌شود. اما این آمار با ابهامات جدی مواجه است که ممکن است باعث دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی نسبت به صداوسیما شود

 • |

  سازمان صداوسیما بعنوان یکه‌تاز عرصه‌ی رادیوتلویزیون کشور گاهی با عنوان «رسانه‌ی خدمت عمومی» یاد می‌شود. اما باید دید آیا صداوسیما واقعا رسانه‌ی عموم مردم است یا سازمانی دولتی و حاکمیتی است.

 • |

  اگرچه تولید برنامه در وضعیت کرونایی سخت شده بود، اما اوضاع در سال 1400 نسبت‌به 99 بهتر شد. رسانه ملی توانست از این مرحله عبور کند و تولیداتش را بیش از سال قبلش کند.