مرغداری
  • |

    به گزارش «نسیم» توزیع بی‌محابای ذخایر مرغ در بازار درکنار واردات بی رویه، مرغداران را در ماه‌های اخیر تا مرز ورشکستگی پیش برد/ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی به «نسیم» گفت: قیمت نرمال مرغ بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان نیست

  • |

    رئیس شبکه دامپزشکی "بشرویه" خراسان جنوبی: در چهار ماهه نخست سال بیش از ۱۲۸ هزار قطعه در مرغداری‌های شهرستان جوجه‌ریزی انجام شده است/ در این مدت ۱۱۷ مورد بازدید و مراقبت از واحدهای پرورش طیور و ۱۶۰ مورد نمونه‌برداری از طیور صورت گرفته است