وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی
  • |

    سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مردم مرزنشین علاوه بر استعداد ذاتی که دارند، استعداد تبدیل شدن به پایانه صادراتی کشور را هم دارا هستند و ما پیگیر تحقق این موضوعات هستیم.

  • |

    برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایه‌گذاری بیش از 15میلیارد تومان باشد. بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین 20 تا 50شاغل و در معادن بزرگ بیش از 300شاغل وجود دارد.

  • |

    نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار: پیش‌نویس قانون کار فضای ناامن کسب و کار را تشدید می‌کند/ براساس قانون کار فعلی کارفرما مشکلی برای فسخ قرارداد و روابط کاری با کارگر ندارد