پاکسازی قومی
 • |

  دو ماه آخر سال 1948 ارتش اسرائیل روستاهایی که در برنامۀ اصلی پاکسازی نشده بودند را هدف قرار داد. این عملیات موسوم به جارو بود تا آخرین ناخالصی‌های جمعیتی را از سرزمین مقدس جارو کند.

 • |

  بهار و تابستان سال 1948 در جریان نبرد اسرائیل و فلسطین دو آتش بس توسط سازمان ملل اعلام شد ولی این آتش‌بس‌ها مانع اجرای پاکسازی قومی در فلسطین نشدند.

 • |

  در جریان پاکسازی قومی 1948، صهیونیست‌ها برای تصرف شهر عکا ابتدا آب آشامیدنی شهر را با میکروب تیفوئید مسموم کردند و سپس توانستند آن را تصرف کنند.

 • |

  پس از عملیات موفقیت‌آمیز صهیونیست‌ها برای نابودی روستاهای فلسطینی، آن‌ها حمله به شهرها را در دستور کار خود قرار دادند. در جریان اولین عملیات، شهرهای تیبریاس و حیفا با موفقیت پاکسازی شدند.

 • |

  پاکسازی قومی ملت فلسطین در یک شب اتفاق نیافتاد. یهودیان معتقد به ایدئولوژی صهیونیسم برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای این جنایت کرده بودند.

 • |

  این گزارش بر اساس کتاب «پاکسازی قومی فلسطین» نوشته‌ی مورخ یهودی «ایلان پاپه» تنظیم شده است . پاکسازی قومی فلسطین در سال 1948 با اینکه یکی از بزرگترین پاکسازی‌های قومی قرن بیستم است ولی در حال فراموشی است. تلاش برای بازخوانی وقایع سال 1948 یکی از کلیدهای فهم چگونگی اشغال سرزمین‌ فلسطین است.