پاکسازی قومی فلسطین
  • |

    در جریان پاکسازی قومی 1948، صهیونیست‌ها برای تصرف شهر عکا ابتدا آب آشامیدنی شهر را با میکروب تیفوئید مسموم کردند و سپس توانستند آن را تصرف کنند.

  • |

    در نیمۀ دوم ماه آوریل 1948 نیروهای نظامی یهود طی سلسله عملیات‌هایی شهر صفد و اورشلیم را از جمعیت فلسطینی پاکسازی کردند.

  • |

    پس از عملیات موفقیت‌آمیز صهیونیست‌ها برای نابودی روستاهای فلسطینی، آن‌ها حمله به شهرها را در دستور کار خود قرار دادند. در جریان اولین عملیات، شهرهای تیبریاس و حیفا با موفقیت پاکسازی شدند.