کمیسیون تلفیق
 • |

  کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، صداوسیما را مکلف کرده است که پیش‌نویس لایحه‌ی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و برای ارسال به مجلس به هبات وزیران تقدیم کند.

 • |

  درحالی بودجه سالانه در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد که مذاکرات این کمیسیون شفاف نیست

 • |

  در سال 1400 که سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی 63 هزار و 544 میلیارد تومان بود، نقد‌های زیادی به این تخصیص وارد شد، درحالی که در مقایسه با قانون بودجه 1399 رشدی 51 درصدی را شاهد بود. اما این رشد دوامی نداشت و در سال 1401 روند تخصیص نزولی پیش رفت.

 • |

  نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.

 • |

  براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، وزیر اقتصاد همه کار مناطق آزاد خواهد شد و عزل و نصب و ساختار آن باید در وزارت اقتصاد انجام شود که مغایرت با قانون این مناطق و برنامه ششم توسعه دارد.